TAILIEUCHUNG - Mối quan hệ giữa ôzôn tầng mặt với NO, NO2 trong không khí xung quanh - thực nghiệm tại khu vực đô thị của Hà Nội

Ôzôn (O3) tầng mặt là một chất khí nhà kính ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người, các loài sinh vật, cây trồng và là một trong những nhân tố dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu, gây ô nhiễm thứ cấp trong môi trường đô thị. Nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa nồng độ O3 và NO, NO2, NOx (NO + NO2 ). | Mối quan hệ giữa ôzôn tầng mặt với NO, NO2 trong không khí xung quanh - thực nghiệm tại khu vực đô thị của Hà Nội MỐI QUAN HỆ GIỮA ÔZÔN TẦNG MẶT VỚI NO, NO2 TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - THỰC NGHIỆM TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ CỦA HÀ NỘI Dương Thành Nam (1) Lê Hoàng Anh Nguyễn Viết Hiệp TÓM TẮT Ôzôn (O3) tầng mặt là một chất khí nhà kính ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người, các loài sinh vật, cây trồng và là một trong những nhân tố dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu, gây ô nhiễm thứ cấp trong môi trường đô thị. Nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa nồng độ O3 và NO, NO2, NOx (NO + NO2). Kết quả cho thấy, nồng độ O3 trong ngày đạt tối đa vào thời điểm 13:00-14:00h, sau khi NO đạt đỉnh khoảng 5h và NO2đạt đỉnh khoảng 2h. Nồng độ O3 cũng có quan hệ với tỷ lệ NO2/NO. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nồng độ O3 bị ảnh hưởng bởi cường độ bức xạ mặt trời và các yếu tố khí tượng khác. Các tác nhân này đã dẫn đến hiện tượng nồng độ các chất ô nhiễm nói chung và O3 nói riêng tăng cao vào mùa đông. Từ khóa: Ôzôn tầng mặt, không khí xung quanh, đô thị Hà Nội, nghịch nhiệt. 1. Đặt vấn đề 2. Phương pháp nghiên cứu Một trong những vấn đề chính gây ra bởi ô nhiễm . Khu vực nghiên cứu không khí ở khu vực đô thị là sự có mặt của các chất ôxy Hà Nội - thủ đô của nước Việt Nam có tốc độ đô thị hóa quang hóa. Ôzôn (O3) và Nitrogen dioxide (NO2) hóa và công nghiệp hóa cao, với 19 khu công nghiệp và đặc biệt quan trọng vì dễ gây tác động xấu đến sức công nghệ cao, khoảng 8 triệu người với mật độ hơn khỏe con người. Nồng độ ôzôn tầng mặt hình thành người/1 km2 [11].Do quá trình đô thị hóa và nền phụ thuộc vào cường độ bức xạ mặt trời, nồng độ của kinh tế tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây NOx và VOCs (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). Có nhiều nên khu vực TP gặp nhiều vấn đề về môi trường. Mật nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong những ngày ánh nắng mặt trời cao, nồng độ ôzôn tăng lên cùng với sự gia độ phương tiện giao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.