TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn phân quyền trên CRM

Nội dung tài liệu trình bày hướng dẫn tạo quyền (ROLE) cho người dùng; hướng dẫn phân quyền cho cấp vùng miền; hướng dẫn phân quyền cho cấp chi nhánh; hướng dẫn phân quyền cho nhóm kinh doanh. | Hướng dẫn phân quyền trên CRM CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT 44 Đường Số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Đơn vị triển khai SuiteCRM Vấp, Hotline: 0911 536 678 HƯỚNG DẪN PHÂ N QUY ỀN T RÊ N CRM 1 Contents 1. HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG: Thông thường chúng ta có 3 roles sau: 3 2. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GĐ VÙNG) 7 3. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GĐ CHI NHÁNH) . 11 4. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục và nhân viên kinh doanh). 16 Trang 1 Trong quá trình triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp thông thường sẽ gặp phải vấn đề phân quyền cho nhân viên? Làm sao có thể phân quyền theo mô hình tổ chức của công ty một cách hợp lý nhất ? Thông thường bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như chúng ta không năm vững việc tổ chức và phân quyền cho người dùng. Với phần mềm quản lý khách hàng - SuiteCRM bạn có thể phân quyền theo mô hình nhóm hoặc mô hình tổ chức của công ty một cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối ( Người dùng có thể định nghĩa và phân quyền cho phù hợp với sơ đồ tổ chức của mình). Giám Đốc Trưởng Trưởng phòng A phòng B Nhân Nhân Nhân Nhân viên 1 viên 2 viên 1 viên 2 Ví dụ bên trên là 1 mô hình tổ chức cơ bản của một doanh nghiệp. o Nhóm A: có trưởng phòng A có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau). o Nhóm B: có trưởng phòng B có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau). o Trưởng Phòng A và Trưởng Phòng B không thấy được dữ liệu của nhau. o Nhóm Giám Đốc: Xem được toàn bộ dữ liệu của Nhóm A và Nhóm B Từ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.