TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-05:2009/BNNPTNT

: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở chế biến thủy sản khô dùng làm thực phẩm. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-05 2009 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-05 2009 BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation Dried fish processing establishments Conditions for food safety LỜI NÓI ĐẦU 2009 BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47 2009 TT- BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Dried fish processing establishments Conditions for food safety 1. Quy định chung . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở chế biến thủy sản khô dùng làm thực phẩm. . Đối tượng áp dụng . Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở chế biến thủy sản khô dùng làm thực phẩm . Quy chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở chế biến thủy sản khô thủ công quy mô hộ gia đình các cơ sở chế biến sản phẩm khô ăn liền . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Khu vực ướt là khu vực tiếp nhận phân loại xử lý và chế biến các sản phẩm và bán thành phẩm thủy sản phải sử dụng nước hoặc nước đá. . Khu vực khô là khu vực tiến hành các công đoạn chế biến thủy sản bằng các thiết bị dụng cụ phơi sấy cán ép và bao gói bảo quản sản phẩm. . Cơ sở chế biến thủy sản khô là cơ sở có thể chế biến ít nhất một trong các dạng sản phẩm sau thủy sản khô thủy sản khô tẩm gia vị thủy sản khô hun khói thủy sản khô tẩm gia vị ăn liền và thủy sản khô ăn liền. 2. Quy định về kỹ thuật Cơ sở chế biến thủy sản khô phải theo đúng những quy định chung đối với cơ sở chế biến thủy sản về địa điểm Điều thiết bị và dụng cụ Điều hệ thống xử lý chất thải Điều quản lý chất lượng và ATVSTP Điều nhà vệ sinh Điều phương tiện làm vệ sinh và khử trùng Điều và công nhân chế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.