TAILIEUCHUNG - Hiện trạng môi trường đô thị: Những vấn đề nổi cộm

Khu vực đô thị là nơi dân cư tập trung, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) diễn ra mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của KT - XH, các đô thị nước ta đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng, quy mô và chất lượng đô thị. Đặc biệt, 2 TP lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tốc độ phát triển rất nhanh và chi phối sự phát triển đô thị cả nước. | Hiện trạng môi trường đô thị: Những vấn đề nổi cộm HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ: NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI CỘM Lê Hoàng Anh (1) Mạc Thị Minh Trà Nguyễn Thị Thu Trang Khu vực đô thị là nơi dân cư tập trung, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) diễn ra mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của KT - XH, các đô thị nước ta đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng, quy mô và chất lượng đô thị. Đặc biệt, 2 TP lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tốc độ phát triển rất nhanh và chi phối sự phát triển đô thị cả nước. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến nhiều hệ quả, trong đó chất lượng môi trường đô thị bị ảnh hưởng khá lớn, tồn tại một số vấn đề môi trường bức xúc mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. T rong những năm qua, với sự nỗ lực của chính quyền các địa phương, chất lượng môi trường tại một số khu vực đô thị đã có sự cải thiện rõ rệt. Việc triển khai các dự án, chương trình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nạo vét, khai thông, cải tạo cảnh quan các sông, hồ nội thành đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng môi trường nước tại một số đô thị lớn (Chương trình thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trở lên trên LVS Cầu, Nhuệ - Đáy và Đồng Nai; Đề án cải tạo, nâng cấp sông Tô Lịch; Dự án đầu tư, ▲Diễn biến nồng độ bụi PM2,5 trung bình năm tại một số cải thiện môi trường một số kênh mương nội trạm quan trắc tự động, liên tục thành TP. Hồ Chí Minh như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi kênh Tẻ.) Đối với môi trường không khí, một số có hoạt động phát triển KT - XH mạnh mẽ, ô điểm đen về ô nhiễm không khí đô thị cũng đã nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nổi cộm, tiếp bị xóa bỏ, điển hình như khu vực Ngã ba Huế tục đặt ra những thách thức không nhỏ đối với (TP. Đà Nẵng), Ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai). công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể, bên Ô nhiễm không khí có xu hướng tăng ở các cạnh những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.