TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 1: Tổng quan hoạch định ngân sách vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, các đề xuất về dự án vốn đầu tư. nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 1 - ĐH Kinh tế CHUYÊN ĐỀ 1 TỔNG QUAN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ Page 1 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ niệm Đầu tư là hy sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại để đổi lấy giá trị không chắc chắn (nhưng lớn hơn) trong tương lai. Đầu tư thể hiện các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tài chính để định hướng hoạt động trong dài hạn. Doanh nghiệp có thể thực hiện đầu tư thực, đầu tư tài chính hoặc đầu tư vô hình. Page 2 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ • Quyết định tài chính (chung) và quyết định đầu tư (riêng) làm gia tăng giá trị doanh nghiệp như thế nào? •Phân tích chi phí đại diện xảy ra trong quyết định đầu tư. Page 3 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN 1 I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 2. Các nguyên tắc nền tảng -Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (tối đa hóa tài sản của cổ đông). -Xem xét giá trị tiền tệ theo thời gian -Đánh đổi giữa rủi ro – tỷ suất sinh lợi - 3 nguyên tắc trên có mối liên quan chặt chẽ với nhau trong quyết định đầu tư. Page 4 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 3. Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư Các yếu tố vĩ mô -Nhu cầu thị trường - Sự nhất quán trong chính sách -Thủ tục đầu tư. -Những khuyến khích, ưu đãi từ thuế, các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. -Nguồn nhân lực, nguyên vật liệu. Page 5 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Lợi thế cạnh tranh: • Những lợi thế cạnh tranh do đặc điểm của ngành - Rào cản của khả năng thâm nhập thị trường Đây là những giới hạn về pháp lý hoặc những giới hạn vô hình như quy mô kinh tế nhằm ngăn cản những đối thủ cạnh tranh mới. -Đặc thù về giá sản phẩm: Giá sản phẩm có tương quan với thu nhập của khách hàng. Sự tương quan càng ít, ngành càng có lợi thế cạnh tranh. Page 6 Tổng quan hoạch định NS vốn Ngành TCDN 2 I. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ - Tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.