TAILIEUCHUNG - Chuyên đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2018

Tài liệu cung cấp với 4 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tư liệu luyện thi trung học phổ thông quốc gia. tài liệu để nắm chi tiết nội dung bài tập. | Chuyên đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2018 Biên soạn: Đoàn Trí Dũng – Điện thoại: LỚP TOÁN THẦY CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐOÀN TRÍ DŨNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 ĐỀ THI THỬ LẦN 01 Môn: Toán (Số trang: 06 trang) (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau? A. y x3 3 x 2 2 B. y x3 3 x C. y x3 3 x 2 x 1 D. y x 2 Câu 2: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau? A. y x 4 2 x 2 1 B. y x 4 4 x 2 C. y x 4 4 x 2 4 D. y x 4 2 x 2 Câu 3: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các phương án sau? x 1 A. y x 2 x 1 B. y x 2 x 1 C. y x 2 x 1 D. y x 2 Câu 4: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y ax3 bx 2 cx d . Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng? (1) Đồ thị hàm số không có điểm cực trị. (2) a 0 . (3) a b c 2 . (4) Hàm số đồng biến trên 0,1 . A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 x 3 Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số y ? x 2 A. Hàm số đồng biến tập xác định. B. Hàm số nghịch biến trên tập xác định. C. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y 2 là tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y 1 là tiệm cận ngang. LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 1/6 Biên soạn: Đoàn Trí Dũng – Điện thoại: Câu 6: Cho hàm số y f x liên tục trên và hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y f x có thể là hàm số nào trong số các phương án sau? A. y x 4 2 x 2 1 B. y x 4 2 x 2 1 C. y x 4 2 x 2 1 D. y x 4 2 x 2 1 Câu 7: Điểm cực đại của đồ thị hàm số y x3 3 x 2 là? A. 0, 0 B. 2, 4 C. 1, 2 D. 1, 4 Câu 8: Điểm cực đại của đồ thị hàm số y x 4 8 x 2 16 là? A. 0,16 B. 2, 0 C. 2, 0 D. Không có cực đại Câu 9: Đồ thị hàm số y x 4 4 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 10: Đồ thị hàm số y

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.