TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-03:2009/BNNPTNT

: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở chế biến thủy sản ăn liền. . | Nội dung Text Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-03 2009 BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 02-03 2009 BNNPTNT CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĂN LIỀN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National Technical Regulation Processing establishments for ready-to-eat fishery products Conditions for food hygiene and safety LỜI NÓI ĐẦU 2009 BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47 2009 TT- BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĂN LIỀN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Processing establishments for ready to eat fishery products- Conditions for food hygiene and safety 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở chế biến thủy sản ăn liền. . Đối tượng áp dụng . Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở chế biến thuỷ sản dùng làm thực phẩm ăn liền. . Quy chuẩn này không áp dụng đối với các cơ sở chế biến đồ hộp thuỷ sản cơ sở chế biến các loại mắm nước mắm sản phẩm hun khói. . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Xử lý nhiệt là gia nhiệt cho thuỷ sản ở nhiệt độ và thời gian đủ để tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh cho người. . Sản phẩm thuỷ sản tươi là sản phẩm thủy sản chưa qua bất cứ công đoạn xử lý nào ngoài việc làm lạnh cấp đông để bảo quản. . Sản phẩm thuỷ sản ăn liền là loại thực phẩm thuỷ sản đã qua xử lý nhiệt ở dạng tươi được bảo quản lạnh hay cấp đông nhưng không còn tồn tại vi sinh vật gây bệnh người tiêu dùng có thể sử dụng ăn ngay được mà không cần qua bất cứ công đoạn chế biến nào khác dưới đây gọi tắt là thuỷ sản ăn liền . . Cùng ngưỡng vi sinh được sử dụng khi nói đến các khu vực chế biến thuỷ sản được phân chia theo cùng mức độ sạch bẩn hoặc các loại sản phẩm thuỷ sản được phân chia theo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.