TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư thận tại Bệnh viện Trung Ương Huế

Qua nghiên cứu bệnh nhân ung thư thận từ 6/2017 đến 6/2018 tại khoa Ngoại Thận Tiết niệu Bệnh viện Trung ương Huế có 68 trường hợp, chúng tôi rút ra kết luận sau tỉ lệ mắc bệnh nam: nữ là 2,4:1. | Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư thận tại Bệnh viện Trung Ương Huế Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Cao Xuân Thành1, Phan Duy An1, Trương Văn Cẩn , Phạm Ngọc Hùng1, Nguyễn Kim Tuấn1 1 TÓM TẮT Qua nghiên cứu bệnh nhân ung thư thận từ 6/2017 đến 6/2018 tại khoa Ngoại Thận Tiết niệu Bệnh viện Trung ương Huế có 68 trường hợp, chúng tôi rút ra kết luận sau tỉ lệ mắc bệnh nam: nữ là 2,4:1. Đa số bệnh nhân ở nông thôn chiếm 70,6%, triệu chứng điển hình là đau hông chiếm 61,6%, chúng tôi phẫu thuật cắt toàn bộ thận niệu quản là 88%, cắt một phần thận là 5,8%, cắt thận kèm mở tĩnh mạch chủ lấy huyết khối là 5,8%. Đa số bệnh nhân là u tế bào sáng 65%, giai đoạn T1+T2 61,6%. Tỷ lệ sống sau sáu tháng là 75%. Từ khóa: ung thư thận ARSTRACT TO EVALUATE THE TREATMENT OUTCEMES OF KIDNEY CANCER AT HUE CENTRAL HOSPITAL Cao Xuan Thanh1, Phan Duy An1, Truong Van Can1, Pham Ngoc Hung1, Nguyen Kim Tuan1. Based on the study of patients with kidney cancer from 6/2017 to 6/2018 in the urological department , the typical symptoms were hip pain occupying , we surgically cut the entire ureteral kidneys 88%, cut a kidney renal ventricular grafts were thrombotic. The majority of patients were 65% of tumors, of T1 + T2. Survival rate after six months was 75%. Keyword: kidney cancer, tumors. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư thận hiếm gặp ở những người dưới 50 tuổi. Ung thư thận hay ung thư tế bào thận là một Trong hầu hết các trường hợp, không thể biết loại bệnh trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình chính xác nguyên nhân gây bệnh, tuy nhiên có một thành trong ống thận. Ung thư thận chiếm khoảng số yếu tố ảnh hưởng như hút thuốc,người lao động 1-2% tổng số các ca ung thư tại Mỹ, ảnh hưởng đến tiếp xúc với hóa chất như thuốc nhuộm aniline và khoảng người trong số đàn ông và các kim loại nặng có nguy cơ cao hơn bình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.