TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 129

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 129', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | multi 0 disk 0 rdisk 0 partition 4 WINNT Microso ft Windows 2000 Professional fastdetect C MS-DOS Bạn nhớ điều quan trọng là ổ nào mà bạn đã chọn là active primary lúc khởi động nó sẽ là ổ C . Ở ổ C khởi động đấy Partition Magic dấu thật khéo chỉ có một Windows lúc khởi động ở C như XP pro bạn mới thấy được thôi. Nhưng trái lại khi bạn đứng ở D Win2000 bạn sẽ thấy đủ hết các ổ primary hidden và active Rõ ràng là Partition Magic 805 không dấu gì được với Win2000 các ổ bị dấu đi bạn sẽ thấy chúng sẽ mang tên tạm như I K L . Điều này cũng có ích lợi phần nào là cần chép thêm file hay xoá file nào ổ đĩa dấu hidden vẫn làm được trong Win2000. Tương tự vậy khi bạn xài Ghost 2003 trong DOS bạn cũng thấy rõ mọi ổ đĩa primary dấu như Win 2000. Drive image 2002 và cả Ghost 2003 làm việc trong các windows cũng thế . Do vậy bạn cần lưu ý điều tối quan trọng này để khi phục hồi restore lại bằng Ghost Drive image cho thật đúng như lúc đầu nếu sai chỗ bạn sẽ mất hết dữ liệu quí của bạn đấy. Giờ với 2 3 primary có thêm trong C bạn phải cần đến 2 file quan trọng của để lựa chọn phần primary nào sẽ khởi động active Đó là file làm việc trong DOS bạn cũng nên sửa lại đường dẫn PATH trong nơi có pqboot lưu để sau này bạn chỉ cần đánh pqboot ở C trong DOS là nó hiện ra giao diện giúp bạn khởi động lần tới là ở P1 XP pro hay P2 XP home Trong các windows khác như XP pro XP home bạn cần tạo 1 shortcut cho file trong thư mục cài và bạn thích lần tới khởi động là Me ư Cứ việc click vào file ấy trong windows nó cũng hiện ra giao diện để lựa chọn là 1 2 Nếu bạn chọn 2 XP home là khởi động lần tới sẽ là Xphome chứ không thể là XP pro nữa. Nhưng file này còn cho phép bạn chọn ngoài restart now còn có restart later để dành đấy mà làm việc tiếp trong windows đến khi muốn khởi động lại cho lần tới thôi. Có 2 file ấy giúp lựa chọn boot máy từng lúc mà bạn không cần gì cài Boot magic cho chiếm hữu MBR master boot record ảnh hưởng tới chức năng .