TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 128

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 128', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Đầu tiên vào http http đăng ký lấy 1 username ví dụ uds. Sau đó nhập địa chỉ email thật của mình vào Control Panel của nó ví dụ uds@ - Đến khi gặp giờ vàng rapidshare nhập địa chỉ email có dạng vào mục email là đủ. Mọi email được gửi đến địa chỉ đó sẽ tự forward sang địa chỉ email thật đồng thời sẽ chỉ có tối đa 2 email như vậy 1 cho pass 1 forgot pass vì ta đã đặt số 2 trong địa chỉ email. Cách này khá hay nhưng cái chính là vẫn mất công tạo ra cái_gì_đó. Kinh nghiệm 2 Sinh địa chỉ email RSHelper Cái này chưa biết đã có chưa nhưng tớ cứ post lên ai dùng thì dùng. Báo trước cái này là cây nhà lá vườn vừa code xong nên có thể có sai sót đấy. Link http http files 24892365 Sau khi down về có 2 file và . Trong file INI có 3 tham số - prefix mặc định là rapidshare - max số email tối đa forward đến địa chỉ thật mặc định là 1 - username username bên Sau khi chỉnh 3 tham số này chạy file RSHelper. Mọi người sẽ thấy 1 icon đỏ chói ở system tray. Từ giờ trở đi cứ bấm phím Windows bên tay phải bàn phím là nó sẽ tự chế ra 1 địa chỉ email ngẫu nhiên đảm bảo forward đến đúng địa chỉ thật đã đăng ký bên và tự viết ra màn hình Ví dụ Để exit cái RSHelper này bấm nút Windows bên tay trái. . MOZILLA FIREFOX CHEAT SHEET BASIC SEARCH KEYBOARD SHORTCUTS Home http Mmwh. m ozi 11 a co m f i refox Extensions Ä Themes https a d d 0 ns. m ozi 11 a 0 rq Support Forum http Find Again F3 Find asYou Type Link Find asYou Type Text Find in This Page Ctrl F Find Previous Shift F3 GENERAL KEYBOARD SHORTCUTS Add Bookmarks Ctrl D Bookmarks Ctrl B DOM Inspector Ctrl Shift I Downloads Ctrl J Full Screen View F11 Help F1 History Ctrl H Page Source Ctrl u Print Ctrl p Refresh Page F5 Refresh Page Cache Ctrl F5 Save Page As Ctrl S NAVIGATION KEYBOARD SHORTCUTS Back Alt Left Arrow Down .