TAILIEUCHUNG - Ghi đĩa quang dễ dàng với BurnAware Free

Windows Vista và XP đều có chức năng ghi đĩa nhưng nó vẫn còn thiếu nhiều tính năng cần thiết. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét phần mềm BurnAware Free, phần mềm mà như tên gọi của nó gợi ý - miễn phí và nhiều tính năng. | Ghi dTa quang de dang vdi BurnAware Free Windows Vista va XP deu co chUc nang ghi dia nhung no van con thieu nhieu tinh nang can thiet. Hom nay chung ta se xem xet phan mem BurnAware Free phan mem ma nhu ten goi cua no gdi y - mien phi va nhieu tinh nang. Mot thU dudc de cap den trong suot qua trinh cai dat la thanh Ask Toolbar se duqc dat lam mac dinh. Neu ban khong muon mot thanh toolbar lam roi man hinh trinh duyet hay bo di tuy chon cai dat toolbar nay. Giao dien ngudi dung cua BurnAware thi rat ddn gian va de dang de dieu hudng. Nhan vao loai media ma ban muon tao d ben trai. Dac biet la kha nang tao file ISO va DVD diem mdi trong Windows 7 la mot tien ich cho phep ban ghi file ISO. Chọn loại đĩa bạn tạo từ menu ở trên sau đó thêm file vào. Một trong những tham khảo đáng quan tâm là khả năng chọn tốc độ ghi trước khi ghi đĩa. Nếu ghi một đĩa dữ liệu quan trọng một bộ phim có chất lượng hoặc DVD chúng ta nên chọn tốc độ ghi chậm hơn Bạn có thể xem tiến trình trong khi ghi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN