TAILIEUCHUNG - Phản ứng Haber - Bosch và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người

Phản ứng Haber - Bosch là một trong những phản ứng nổi tiếng nhất và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất hóa chất công nghiệp. Đây là phản ứng cố định đạm (nitơ) bằng cách sử dụng xúc tác sắt đơn giản để sản xuất amoniăc và các hợp chất nitơ khác từ các nguồn nguyên liệu hyđro và nitơ hầu như vô hạn. Phương pháp sản xuất amoniăc theo phản ứng Haber-Bosch đã được phát triển ở quy mô công nghiệp từ những năm 1910, ngay trước và trong Chiến tranh Thế giới Thứ I . | Phản ứng Haber - Bosch và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của con người Phản ứng Haber - Bosch là một trong những phản ứng nổi tiếng nhất và được áp dụng rộng rãi trong sản xuất hóa chất công nghiệp. Đây là phản ứng cố định đạm nitơ bằng cách sử dụng xúc tác sắt đơn giản để sản xuất amoniăc và các hợp chất nitơ khác từ các nguồn nguyên liệu hyđro và nitơ hầu như vô hạn. Phương pháp sản xuất amoniăc theo phản ứng Haber-Bosch đã được phát triển ở quy mô công nghiệp từ những năm 1910 ngay trước và trong Chiến tranh Thế giới Thứ I. Phương pháp này đã phát triển mạnh và nhanh chóng trở thành yếu tố then chốt có ảnh hưởng quan trọng đối với các diễn biến lớn trên thế giới. Khi Đức tham chiến trong Chiến tranh Thế giới Thứ I nước này cần nhiều amoniăc để sản xuất muối nitrat làm thuốc nổ nên nhu cầu amoniăc tại đây rất cao. Trước chiến tranh phế thải động vật là nguồn đạm chủ yếu để làm phân bón còn nguồn cung nitrat dạng hóa chất phần lớn đến từ các mỏ diêm tiêu KNO3 tại Chi Lê chủ yếu do các công ty Anh khai thác và quản lý. Khi chiến tranh bắt đầu Anh và Đức đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau nên nguồn cung ứng hóa chất quan trọng này cho nước Đức bị cắt đứt. Nếu không nhờ có công nghệ sản xuất amoniăc theo phản ứng Haber-Bosch thì nước Đức quốc xã đã không thể tiếp tục tham chiến trong cuộc chiến tranh này. Cũng chính sự phát triển của sản xuất amoniăc công nghiệp còn mang lại một hậu quả khác nó dẫn đến sự sụp đổ của ngành khai thác diêm tiêu tại Chi Lê và để lại những thành phố hoang tàn tại sa mạc Atacama ở phía bắc nước này. Tuy nhiên phản ứng Haber-Bosch đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển bền vững của thế giới giúp sản xuất amoniăc dùng trong sản xuất và cung ứng những loại phân bón không đắt tiền cho phép nhiều nông dân ở các nước trên thế giới có thể tăng sản lượng các loại nông sản cao hơn hẳn so với trước đây. Ngày nay amoniăc được sản xuất theo quy trình Haber-Bosch cũng như các sản phẩm dẫn xuất của nó là amoni nitrat và urê lại đang là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN