TAILIEUCHUNG - Luận văn - Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên thì vấn đề quyết định ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp là lựa. | - Tập trung vào nhu cầu của khách hàng: Qua phân tích và đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm ta nhận thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm ngành sành sứ thủy tinh ngày một tăng nhanh, đặc biệt là các sản phẩm bóng đèn, phích nước. Điều này là do sự phát triển của nền kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện dại hóa, quá trình đô thị hóa được thúc đẩy nhanh. nhu cầu tiêu dùng vật chất của đại bộ phận dân chúng ngày càng cao. Hầu hết các sản phẩm tiêu thụ ở thị trường trong nước đều là các sản phẩm thiết yếu, mà các đơn vị của Tổng Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm này nên nhu cầu khách hàng về sản phẩm của Tổng Công ty rất lớn. Sự thành công của đại bộ phận các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty cũng chỉ là trong điều kiện nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng. Trong trường hợp khi thị trường bão hòa hoặc các đối thủ cạnh tranh trong nước lớn mạnh thì với chất lượng sản phẩm không đổi, mẫu mã cũ, phương thức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng vẫn chỉ là những biện pháp truyền thống: không để ý đến nhu cầu khách hàng như thế nào? không biết về phản ứng sau tiêu dùng của khách hàng và họ có kiến nghị gì về chất lượng, về điều kiện sử dụng thì khi đó khách hàng sẽ không tiêu dùng sản phẩm của Tổng Công ty nữa. Vì vậy, Tổng Công ty đã đề ra biện pháp là:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN