TAILIEUCHUNG - Consultation, CLL

Thỉnh thoảng nhận được consultations từ các nước ngoại quốc đến (cho đến nay đã khám mấy bnhân từ các quốc gia sau đây: Canada, England, France, Slovakia, Algeria, Romania - những cases này thường là caucasians - case từ Algeria do một oncologist viết tiếng Pháp - còn mấy cases kia đều viết tiếng Anh) (lúc rảnh sẽ viết mấy cases này ra). Case sau đây từ một nuớc Trung Mỹ (Central America), và qua điện thoại !!! (mới gọi chủ nhật trước). Chuyện như sau: Một đồng nghiệp trẻ tuổi internist ở thành phố này mỗi năm. | Consultation CLL Thưa Thỉnh thoảng nhận được consultations từ các nước ngoại quốc đến cho đến nay đã khám mấy bnhân từ các quốc gia sau đây Canada England France Slovakia Algeria Romania - những cases này thường là Caucasians - case từ Algeria do một oncologist viết tiếng Pháp - còn mấy cases kia đều viết tiếng Anh lúc rảnh sẽ viết mấy cases này ra . Case sau đây từ một nuớc Trung Mỹ Central America và qua điện thoại mới gọi chủ nhật trước . Chuyện như sau Một đồng nghiệp trẻ tuổi internist ở thành phố này mỗi năm đều tình nguyện theo phái đoàn nhà thờ cuả ông ta đến một xứ Trung Mỹ. Ông ấy đem về hồ sơ bệnh lý và khi về đến HKỳ thì telephone hỏi ý kiến hematologist oncologist BNhân đàn bà người Trung Mỹ gốc Spanish lai American Indian khoảng 60 tuổi mới đây được hematologist ở xứ đó định bệnh là bị CLL chronic lymphocytic leukemia TBmáu trắng khoảng 40 nghìn mm3 Hematocrit 33 Platelet 100 nghìn mm3. Từ tháng 11 2006 bắt đầu cho uống Hydroxyurea 2000 mg ngày. Bnhân than phiền rất mệt mỏi. Hematologist cấm tuyệt đối không đuợc ăn thịt bò beef mà chỉ đuợc ăn thịt gà cá và dĩ nhiên rau trái. Bnhân rất thích thịt bò mà bây giờ bị cấm chỉ cho nên ăn mất ngon xuống kí và rất depressed. Bnhân không nổi cục hạch ở đâu cả bạn internist bảo rằng định bệnh cuả bà ta nhờ tủy xương và dòm phết máu ngoại biên the diagnosis was established by peripheral blood count morphology as well as by a bone marrow examination . Đồng nghiệp internal medicine hỏi bạn 1. V v chưã trị CLL coi bộ bạn có vui lòng satisfied với sự trị liệu hiện tại không liều lượng coi bộ có đúng không 2. Tại sao lại cấm thịt bò có phải uống Hydroxyurea thì không nên ăn thịt bò không có phải bị CLL thì nên tránh thịt bò không Note bạn internist bảo rằng nếu bà ta được phép ăn thịt bò thì bà ấy sẽ cảm thấy lên tiên ngay . Tại sao bnhân mệt mỏi có phải vì chính CLL hay vì side effects cuả Hydroxyurea 3. Có nên cho bnhân một thuốc antidepressant không Note Bnhân có thể đến khám y sĩ tổng quát và đếm máu mỗi tháng một