TAILIEUCHUNG - Growing Old

Chuyện này thật sự không phải đùa đâu .Có những bnhân mà mình biết rằng không sống được 3-6 tháng nữa nhưng trên prescription vẫn đề là cho refill 1 năm (maximum by law) (cho mua thêm tối đa theo luật định), một phần lớn để bnhân đỡ lo nghĩ. Nhiều bnhân rất tinh ý . Có bnhân đã hỏi: tôi thấy hôm nay BS có vẻ lo, tháng rồi bảo tôi "doing very good" mà kỳ này chỉ bảo "doing good " thôi . Trong khi khám bnhân làm consultations, Y sĩ cũng không nên biểu lộ tình. | Growing Old Chuyện này thật sự không phải đùa đâu .Có những bnhân mà mình biết rằng không sống được 3-6 tháng nữa nhưng trên prescription vẫn đề là cho refill 1 năm maximum by law cho mua thêm tối đa theo luật định một phần lớn để bnhân đỡ lo nghĩ. Nhiều bnhân rất tinh ý . Có bnhân đã hỏi tôi thấy hôm nay BS có vẻ lo tháng rồi bảo tôi doing very good mà kỳ này chỉ bảo doing good thôi . Trong khi khám bnhân làm consultations Y sĩ cũng không nên biểu lộ tình cảm khi review hồ sơ từ các BS khác gửi đến khi review trước mặt bnhân . Vì sự biệu lộ tình cảm hoặc phê bình đem đến bất lợi cho y sĩ trước và cả cho mình sau này . Tốt nhất là cứ giữ thái độ bình thản không phê bình không biểu lộ. Có nói được điều tốt thì nên nói ngay còn điều bất lợi theo ý kiến cuả mình thì không nên biểu lộ. Một nguời bạn neurosurgeon ở vùng này đã nói the power of your eyebrows sức mạnh cuả việc bạn nhíu lông mày tức là khi đọc hồ sơ trước mặt bnhân nhíu lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu sẽ có thể potential đưa đến kiện tụng sau này . Một BS nổi tiếng về orthopedic surgery ở vùng này nay đã mất thường phải xem 2nd 3rd opinion về giải phẫu xương mà kết quả thường không tốt đẹp mới đến ông ta sau đó . Bnhân thường từ khắp quốc gia gửi đến . Bnhân thường than phiền về các BS trước vì kết quả không được tốt. Ông ta trả lời như sau Ông bà đến đây để hỏi ý kiến cuả tôi về xương chúng ta nên tiếp tục khảo sát vấn đề từ đây trở đi đặc biệt là sẽ cần chữa làm sao- looking forward and examine the problem and particularly how to fix it - Xin ông bà vui lòng để tất cả các lời nhận xét và phê bình đó ở lại ngoài cửa trước khi vào đây . Một câu hỏi rất nguy hiểm cho sub-specialty về ung thư hoặc bất cứ specialty nào BS cho rằng ung thư này đã hiện hữu bao lâu truớc khi được truy tầm ra Trả lời tôi không ở vị trí - position đê trả lời câu hỏi này vì tôi không được rõ hoàn cảnh tiên khởi lúc tìm ra ung thư. Vả lại khoa học ngày nay chưa thê chứng minh được tốc độ xuất hiện và tiến triên cuả ung thư .