TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 124

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 124', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhân chon nut dê chon nut ân cho AIO cùa ban Chon 1 nut nhu hinh rôi kéo sang CSLVC Sau khi kéo nút sang CSLVC bạn có thể dùng chuột kéo tới bất cứ đâu miễn đừng kéo ra ngoài khung CSLVC là đc rồi nếu kéo ra ngoài thì cũng pó tay. Ö. Sau khi chọn đc vị trí đặt nút mà bạn muốn thì nhấn đúp chuột vào nút đó -Tab Settings Giả sử mình chọn tên nút là Font để mặc định màu sắc để như bình thường -Tab Attributes Cusor Chọn hand Tooltip I Love UDS dòng này sẽ xuất hiện khi bạn đưa chuột lại gần nút ko nhấn -Tab Quick Action