TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 123

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 123', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhấn Create a . để tạo 1 project 1 AIO mới. Nhập tên AIO mà bạn muốn tạo ra hay để sau bạn nhập cũng ko sao điều đó tùy bạn nói chung nếu chưa biết mình định làm gì thì chả cần đặt tên làm gì nhấn Create Project Now còn nếu biết rồi thì làm thôi. Note nếu bạn đặt tên sai thì về sau bạn cũng có thể sửa lại chi tiết ở đằng sau nhé Sau khi nhấn Create a. xong bạn nên tắt hết các cửa sổ phụ vào View -- Panes-- rồi tích chọn như hình vẽ sau đó bạn kéo các cửa sổ này thoải mái theo sở thích của bạn sao cho khi tạo AIO bạn thấy thích hợp với mình Chọn xong thì giao diện làm việc như sau