TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 122

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 122', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1. Type a title for your space tiêu đề blog tùy bạn có thể sửa lại 2. Địa chỉ url blog của bạn 3. Đồng ý. - Bấm chuột Create your space - Có bảng thông báo you are done là bạn thành công một nửa rồi. - Go to your space để bắt đầu thiết kế blog mang phong cách của bạn. - Khi bạn log in vào thì bạn ở chế độ edit mode góc trên bên phải có Preview My MSN space . Bấm vào đó là bạn chuyển sang chế độ Preview góc trên ở chỗ cũ có Edit your space . Chỉ ở edit mode bạn mới chỉnh sửa được blog của bạn. Các thẻ bên trái - Home trang chủ sẽ hiện ra hình dáng blog của bạn - Profile -- Create profile chỉnh sửa các thông tin về bạn. Nhớ Save - Blog -- add entry để ghi nhật ký của bạn - Photo -- Create -- Add photo để up hình ảnh để chia sẻ với bạn bè - Lists danh sách các blog bạn bè của bạn Các thẻ bên trái - Customize -- Theme ở bên phải chọn lựa theme cho blog. Cái này tùy thuộc cá tính của bạn. Tốt nhất chọn View all để xem hết các theme rồi chọn. - Customize -- Modules ở bên phải chọn lựa các module sẽ hiển thị trên blog của bạn. cái này tùy thuộc vào bạn nhưng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn các module Profile Blog Photo album. Còn lại thì bạn chọn remove hide hết. Bạn cũng cần biết là có thể giữ chuột trái để di chuyển các module sang vị trí nào bạn thích. - Customize -- Layout ở bên phải chọn blog theo kiểu 1 2 3 cột. - Setting chỉnh sửa các thông số blog của bạn. bạn tự tìm hiểu nhé. - Save lại. Thế là blog của bạn đã hoàn thành. Tất nhiên việc còn lại của bạn là add thêm các hình ảnh viết nhật ký hôm nào bạn thích. Tuy nhiên khi xem các blog của nhiều người khác bạn sẽ thấy có thêm module Windows Media Player và tự động chơi nhạc khi bạn bắt đầu truy cập vào blog của họ. Vậy họ đã làm thế nào khi mà bạn log in vào blog của bạn rồi vào Customize thì không thấy module WMP để bạn add vào Sau 3 ngày mò mẫm tôi đã tìm được phần Help của Microsoft về việc này như sau 1. Bạn sign in vào blog của bạn và ở chế độ edit mode để bạn chỉnh sửa 2. Trên address bar của trình duyệt thêm .