TAILIEUCHUNG - Những điều chưa biết về tuổi thọ của các nhà hóa học

Nhà hóa học phải thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, đôi khi phải đứng hàng ngày để theo dõi phản ứng hoá học. phải cân đo, đong đếm, ngửi chất độc . điều này rất có hại cho sức khoẻ và buộc các nhà hoá học phải có một sức khoẻ đủ để thực hiện các thí nghiệm của mình. | Những điều chưa biết về tuổi thọ của các nhà hóa học Tuổi thọ của các nhà hóa học như thế nào Nhà hóa học phải thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc đôi khi phải đứng hàng ngày để theo dõi phản ứng hoá học. phải cân đo đong đếm ngửi chất độc . điều này rất có hại cho sức khoẻ và buộc các nhà hoá học phải có một sức khoẻ đủ để thực hiện các thí nghiệm của mình. Nhìn bảng thống kê cho thấy tuổi thọ của các nhà hoá học cao hơn tuổi thọ trung bình - Thế kỉ XVIII trong khi tuổi thọ trung bình của người Âu châu là 30 thì tuổi thọ trung bình của các nhà bác học hoá học là .72. - Thế kỉ XIX khi tuổi thọ trung bình của người Âu châu là 45 thì của các nhà bác học hoá học là .72. Nhà hoá học Pháp Chevreul - người tổng hợp chất béo đầu tiên sống 103 tuổi. Nhà hoá học Mĩ Roger Adams thọ gần 100 tuổi. Đây chỉ là một vài trường hợp hiếm hoi thôi. Chứ nhiều nhà hoá học tuổi thọ không cao lắm đâu tiếp xúc hóa chất nhiều quá mà. Họ đã hy sinh cho khoa học rất nhiều. Những gì bạn được học hay đọc về hóa học ngày nay là kết quả của rất nhiều nhà hóa học của hàng mấy thế kỷ nghiên cứu tìm tòi. Phải công nhận phục họ ghê ngày xưa chẳng có gì là nền tảng tự tìm mà vẫn hiểu. Còn bây giờ kiến thức đầy đủ mà hiểu được là cả một vấn đề . Các nhà hóa học làm gì khác ngoài nghiên cứu hóa học - Lang muir - người đề xuất lí thuyết hấp phụ hiện đại gắn cả cuộc đời với môn leo núi và trượt tuyết. - Seaborg - người phát minh và nghiên cứu hàng loạt nguyên tố mới họ siêu urani là cầu thủ hookey kiệt suất. - Nhà hóa học cao phân tử hàng đầu Ziegler say mê sưu tầm và nuôi cá vàng. Đồng nghiệp nổi tiếng của ông là Cargin là người câu cá thiện nghệ và sưu tầm tem lớn. Chuyên gia hàng đầu về khí hiếm Aston lại là một nhà biểu diễn violonxen bậc thầy đồng thời phát minh ra đồng vị phóng xạ . - Meyer Perkin Anbuzov đều là những nhạc công vĩ cầm tuyệt vời đều có phản ứng mang tên mình . - Ramsay - ông tổ của khí trơ cũng như Carothers - ông tổ của sợi tổng hợp là các cãi lẫy lừng. - Borondin - nhà hoá học

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN