TAILIEUCHUNG - Bản đồ du lịch

Bản đồ du lịch thể hiện nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, xã hội và nhân văn, thể hiện các cụm, tuyến, điểm du lịch; tổ chức lãnh thổ du lịch; đánh giá và định hướng khai thác tài nguyên du lịch. | Chương 4 BẢN ĐỒ DU LỊCH I. ĐẶC ĐIỂM Bản đồ du lịch thể hiện nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên xã hội và nhân văn thể hiện các cụm tuyến điểm du lịch tổ chức lãnh thổ du lịch đánh giá và định hướng khai thác tài nguyên du lịch. Phân loại Nếu dựa theo mục đích các bản đồ du lịch có thể phân ra làm 2 loại Bản đồ nghiên cứu và bản đồ du lịch o Bản đồ du lịch phục vụ nghiên cứu bao gồm các bản đồ hiện trạng tài nguyên du lịch các bản đồ đánh giá và định hướng khai thác các tiềm năng du lịch các bản đồ qui hoạch du lịch các bản đồ tổ chức lãnh thổ du lịch . o Các bản đồ phục vụ khách du lịch bao gồm các bản đồ phản ánh các điều kiện du lịch cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch các tuyến điểm du lịch các loại hình du lịch tham quan nghỉ dưỡng sinh thái thể thao vui chơi giải trí du lịch cuối tuần. Nếu phân theo phạm vi lãnh thổ các bản đồ du lịch được chia thành o Các bản đồ du lịch thế giới biểu hiện các địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới o Các bản đồ du lịch các châu lục biểu hiện các danh thắng kỳ quan của châu lục o Các bản đồ du lịch quốc gia biểu hiện những danh thắng nổi tiếng của đất nước các bản đồ quy hoạch phát triển du lịch quốc gia o Các bản đồ du lịch vùng như vùng du lịch Bắc Bộ vùng du lịch Bắc Trung Bộ vùng du lịch Nam Trung Bộ vùng du lịch Nam Bộ. biểu hiện các vùng văn hoá văn minh các trung tâm du lịch các cảnh quan các cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch các tuyến điểm du lịch. o Các bản đồ du lịch tỉnh thành phố như bản đồ du lịch thành phố Hà Nội Hải Phòng Huế Nghệ An. biểu hiện các cụm các tuyến điểm du lịch hệ thống giao thông các loại rừng quốc gia các khu bảo tồn môi trường các khu bảo tồn văn hoá lịch sử. o Bản đồ du lịch tuyến trình bày các tuyến du lịch chính các tuyến du lịch phụ trợ các tuyến du lịch đường bộ đường thuỷ đường hàng không các tuyến du lịch chuyên đề các tuyến du lịch liên vùng các tuyến du lịch quốc tế . và nội dung du lịch của các đỉểm trên tuyến o Bản đồ hướng dẫn du lịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN