TAILIEUCHUNG - Đề thi môn tiền tệ ngân hàng khóa 5

Câu 1 : ( điểm) a. Phân tích nội dung,ý nghĩa của hệ số basel (Hệ số an to àn vốn /Capital Adequacy Ratio – CAR) . b. Mục của Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định “Khống chế dư nợ vốn cho vay ,chiết khấu giấy tờ có giá để đầu t ư ,kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng”.Anh chị hãy lập luận để nêu rõ quan điểm của mình về quy định này. c. Liệu có thể. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐỀ THI HỌC KỲ I KHOA KINH TẾ LỚP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KHOÁ 5 404 MÔN TIỀN TỆ NGÂN H ÀNG Thời gian 90 phút Không kể thời gian phát đề Câu 1 điểm a. Phân tích nội dung ý nghĩa của hệ số basel Hệ số an to àn vốn Capital Adequacy Ratio -CAR . b. Mục của Chỉ thị 03 2007 CT-NHNN ngày của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Khống chế dư nợ vốn cho vay chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3 tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng .Anh chị hãy lập luận để nêu rõ quan điểm của mình về quy định này. c. Liệu có thể thay thế biện pháp khống chế dư nợ nợ như Chỉ thị 03 2007 CT-NHNN bằng cách sử dụng các quy định về hệ số Basel hay không Tại sao Câu 2 điểm a. Trình bày c ấu trúc tổ chức của hệ thống ngân h àng Việt Nam hiện nay .Cấu trúc của hệ thống ngân hàng Việt Nam trước và sau khi thực hiện cam kết với WTO có những diểm nào khác nhau b. Phân tích quan đi ểm của anh chị về ưu nhược điểm của hệ thống ngân h àng thương mại cổ phần việt nam hiện nay Câu 3 điểm Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng vi ên báo lao động Thưa ông có ý kiến cho rằng tron g những tháng đầu năm biện pháp in khá nhiều tiền đồng rồi đẩy ra để mua USD c ùng với lượng không nhỏ kiều hối từ nước ngoài về đã gây nên lạm phát .Ông đánh giá như thế nào TS . Võ Trí Thành - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết như sau Từ đầu năm đến nay luống vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp sau khi việt nam gia nhập WTO đã tăng lên nhanh chóng t ạo sức ép tăng giá tiền đồng v à một mặt gây khó khăn cho công tác điều h ành chính sách ti ền tệ và giám sát tài chính đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chúng khoán tăng trưởng rất khả quan .Do Việt Nam muốn giữ được một tỉ giá tương đối cạnh tranh vì vậy Ngân hàng nhà nước đã hút tiền về bằn cáh áp dụng chính sách thị trường mở bán tín phiếu tăng dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại .Nhưng biện pháp này sẽ có tổn phí khá cao v à khiến cho lãi suất bị đẩy lên . Vì vậy sẽ ảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN