TAILIEUCHUNG - Quản lý bằng Karaoke

Văn hóa kinh doanh của người Nhật coi trọng sự đoàn kết nhất trí và làm quyết định mang tính tập thể. Vì vậy, để tránh các quyết định kinh doanh kém chất lượng hay tránh bất đồng trong kinh doanh, các nhà doanh nghiệp Nhật thường phải tốn công sức đi hiện trường thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để ra quyết định. | Quản lý bằng Karaoke Văn hóa kinh doanh của người Nhật coi trọng sự đoàn kết nhất trí và làm quyết định mang tính tập thể. Vì vậy để tránh các quyết định kinh doanh kém chất lượng hay tránh bất đồng trong kinh doanh các nhà doanh nghiệp Nhật thường phải tốn công sức đi hiện trường thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để ra quyết định. Phương pháp quản lý bằng cách đi quan sát thu thập thông tin MBWA management by Walking around ra đời từ thực tiễn này. Tiếng lành đồn xa Phuơng pháp MBWA nhanh chóng được các học giả các nhà nghiên cứu và doanh nhân Mỹ tiếp thu và phát triển thành lý thuyết quản trị khá phong phú. Linus Pauling nhà hóa hoc Mỹ hai lần đoạt giải Nobel 1954 và 1962 đồng thời là một trong những người có công rất lớn trong việc tìm ra vitamin C phát biểu Để có một ý tưởng hay cách tốt nhất là phải thu thập nhiều ý tưởng. Phương pháp quán lý thu thập ý kiến từ phân xưởng nhà máy bằng cách hỏi chuyện trực tiếp công nhân được nhà sáng lập chuỗi siêu thị khổng lồ Wal-Mart cải biên thành chương trình Tôi có một ý tưởng I have an idea . Hàng tuần vào sáng thứ bảy ông sẵn sàng tiếp chuyện công nhân để lắng nghe ý kiến góp ý hay thậm chí chỉ là một lời chào hỏi. Phương pháp MBWA còn được các cấp trong chính quyền Mỹ áp dụng. Robert B. Reich Bộ trưởng Lao động Mỹ nói Tôi đã đi thăm nhiều công ty để tiến hành một phép thử về quản lý. Khi tôi hỏi nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng một vài câu hỏi chung chung về công ty nếu câu trả lời nói về công ty với đại từ nhân xưng họ they hoặc them tôi xếp đơn vị này vào một nhóm. Nếu câu trả lời đề cập về công ty với đai từ chúng tôi We hoặc us tôi xếp đơn vị này vào một nhóm khác. Theo ông trong việc vươn đến đỉnh cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chỉ có những công ty trong đó người lao động gọi công ty của mình với đại từ nhân xưng chúng tôi mới có thể đạt được. Lắng nghe quan sát chưa đủ - Nên có Karaoke Quá trình thu thập thông tin quản lý theo phương pháp MBWA thường vấp phải một trở lực rất lớn nếu công .