TAILIEUCHUNG - Chất hoạt động bề mặt dựa trên saccharide

Có nhiều lý do để chất hoạt động bề mặt dựa trên saccharide được sử dụng ngày càng tăng trong hai thập kỷ qua. Giả sử sự phát triển bền vững của nền văn minh chúng ta đòi hỏi rằng tỷ lệ suy giảm các nguồn tài nguyên khó phục hồi, chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch và khoáng chất, nên được làm chậm lại . | I Chất hoạt động bề mặt dựa trên saccharide A Giới thiệu Có nhiều lý do để chất hoạt động bề mặt dựa trên saccharide được sử dụng ngày càng tăng trong hai thập kỷ qua. Giả sử sự phát triển bền vững của nền văn minh chúng ta đòi hỏi rằng tỷ lệ suy giảm các nguồn tài nguyên khó phục hồi chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch và khoáng chất nên được làm chậm lại . Điều này có nghĩa là cơ sở tài nguyên đó của nhân loại phải được bảo tồn và nâng cao . Trong bối cảnh này nhiên liệu sinh học có vẻ là có giá trị lớn như là một nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất. Các thành phần chính là mono-và polysaccharides và tinh bột. Lợi thế lớn của họ trên nguyên liệu hóa dầu là chúng không gây nguy hiểm đáng kể về mặt độc tính cấp tính hoặc mãn tính đến sức khỏe con người và môi trường. Đây là lý do tại sao hóa chất dựa trên saccharide đáp ứng yêu cầu môi trường đối với nguyên liệu họ dễ phân hủy sinh học và thỏa mản các nguyên tắc của hóa học xanh. Mono-Disaccharides là những chất cao phân tử. Chúng được sản xuất với khối lượng lớn với độ tinh khiết cao và tương đối rẻ . Họ có thể được dùng làm chất nền ưa nước để tổng hợp của bề mặt nonion. Năm 1999 sản xuất trên toàn thế giới đã được khoảng 3 tấn nghĩa là gần khoảng 38 tổng sản lượng chất hoạt động bề mặt chiếm tới ba phần tư số nhiên liệu sinh học của thế giới. Người ta ước tính rằng khoảng 400 tỷ tấn đường được sản xuất hàng năm. -Phần lớn các chất HĐBM nonion thường được oligooxythylene và oxypropylene chuỗi có chứa các hợp chất thu được trong phản ứng của oxirane ethylene oxit hoặc methyloxirane propylene oxit với đầu kỵ nước trung gian có chứa một nhóm chức có chứa một nhóm chức với một nguyên tử hydro đang hoạt gần đây các phản ứng trực tiếp của oxirane với este methyl acid béo trong sự hiện diện của chất xúc tác không đồng nhất được báo cáo. Tuy nhiên oxirane một chất khí không màu hoặc lỏng là độc hại dễ bắt lửa nổ và phân hủy thành carbon monoxide và methane. Hơn nữa nó có thể polymer hóa sự hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN