TAILIEUCHUNG - Quản lý kinh doanh kiểu mới

Những vị lãnh đạo các công ty từ lâu đã phải gánh một một trách nhiệm to lớn trong việc giải quyết tất cả những rắc rối, khó khăn mà công ty gặp phải, tìm kiếm và đầu tư vào dự án mới, cơ hội mới và lèo lái công ty qua mọi cơn sóng gió của thương trường. | Quản lý kinh doanh kiểu mới Những vị lãnh đạo các công ty từ lâu đã phải gánh một một trách nhiệm to lớn trong việc giải quyết tắt cả những rắc rối khó khăn mà công ty gặp phải tìm kiếm và đầu tư vào dự án mới cơ hội mới và lèo lái công ty qua mọi cơn sóng gió của thương trường. Nhưng khi công nghệ thông tin CNTT ngày càng phát triển và hiện diện ngày càng nhiều hơn trong đời sống kinh doanh thì các giám đốc còn phải gánh thêm nhiều trách nhiệm nữa ngoài những bổn phận cô hữu khác. Đòi hỏi đặt ra với họ là phải có một phương pháp làm việc và quản lý hiện đại hơn. Yêu cầu đặt ra với những giám đốc kiểu cũ - Tuyển dụng đúng người và lựa chọn đúng đắn những người phụ trách từng dự án. - Đề ra mục tiêu phương hướng cho công ty phát triển và vạch ra phương pháp để đạt được mục tiêu. - Tạo ra phong cách và văn hóa doanh nghiệp. - Giúp doanh nghiệp và các nhân viên vượt qua những thời khắc khó khăn nhất - Trong những thời điểm đen tối nhất vẫn phái nêu gương sáng và nâng cao tính thần nhuệ khí cho tập .