TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 117

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 117', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiếp theo bạn tạo một file văn bản .txt mở file đó và chọn file văn bản đó chẳng hạn như đó mở IDM ra chọn Url Import From text file. Chọn file .txt vừa sẽ nhận ra các file cần tải và sau đó bạn chỉ cần chọn file đó và bắt đầu tải với IDM. Ngoài ra IDM còn có cái hay ở chỗ nó có thể nhận biết chương trình download và chiếm luôn URL chương trình đó định download và thay vào đó để mình tải IDM làm điều đó bạn chọn Options Connection đánh dấu kiểm như hình sau Sau khi đã tải được sách về việc tiếp theo là bạn phải giải nén chúng và có phầm mềm để đọc sách bạn dùng Winrar để giải nén dùng Adobe Acrobat Reader để đọc ra bạn có thể tải thêm phầm mềm Adobe reader speed-up để tăng tốc phầm mềm Adobe Acrobat Reader bằng cách loại bỏ đi các Plug-in ko dùng đến. Và thê là xong ban dâ có mot Ebook trong tay rôi dô. Dâu tiên các ban dang kí o dây các ban se thây hinh này 3 - Free Online File Storage Internet File Shoring RSS Sharing Access Documents H File - Microsoft Inter File Edit View Favorites Tools Help Back 0 Jl yû Search Favorites jf Media 0- RA Search Web Address si https signup r 99 m C rn bree recommend using Firefox Internet Explorer or Safari. C 49 99 y r y By registering for a account you agree to our terms of service register for your account sau dô diên email cúa minh vào và password . se gúi email kick hoat tài khoàn cúa ban ân vào link nó gúi dên dê kick hoat tài khoàn đăng nhập 3 - Free Online File Storage Internet File Shoring RSS Shoring Access Documents ft File - Microsoft Inter File Edit View Favorites Tools Help Back Address g https signup T Search Web Login to 1GBSTORAGE Login Ez-inail -giste rSSli Password forgot Remember this login information Email - J Login cancel Password My Yahoo I Basel only supports indows 2000 and gh@r or Mac QSX. For implete rurictiorisHI we commend .