TAILIEUCHUNG - Ngôn ngữ nói đùa (1)

Ngôn ngữ nói đùa (1) Khi Alice nói rằng “Is this your idea of a joke?” – Đây là ý đùa cợt của bạn hả? cô ấy ngụ ý rằng “Do you think it (my fear of heights) isn’t serious?” – Bạn nghĩ rằng nó (sự sợ về độ cao) không có thật hả?Dưới đây là một thành ngữ thông dụng sử dụng từ joke cũng như các từ vựng khác liên quan đến hài kịch và nói đùa. | Ngôn ngữ nói đùa 1 Khi Alice nói rằng Is this your idea of a joke - Đây là ý đùa cợt của bạn hả cô ấy ngụ ý rằng Do you think it my fear of heights isn t serious - Bạn nghĩ rằng nó sự sợ về độ cao không có thật hả Dưới đây là một thành ngữ thông dụng sử dụng từ joke cũng như các từ vựng khác liên quan đến hài kịch và nói đùa. Nói đùa - make tell crack a joke Kể một câu chuyển nhằm mục đích làm cho mọi người cười She s always cracking jokes in the middle of meetings. The boss never thinks it s funny but the rest of us do. Cô ta luôn kể chuyện tếu vào giữa buổi họp. Sếp không bao giờ nghĩ nó là tếu nhưng chúng tôi thì cho là vậy. Take a joke Có thể cười khi ai đó nói điều gì buồn cười về bạn và không bị đả kích hoặc tổn thương bởi nó He s so sensitive about being short he hates it if you make a joke about his height. Anh ta rất nhạy cảm về chiều cao có hạn của mình anh ta không thích nếu bạn nói đùa về chiều cao của anh ta. He s always making fun of other people but just can t take a joke when it s about him. Anh ta luôn nói đùa về người khác nhưng lại không thích bị trêu chọc. Get the joke Hiểu cái hài hước khi ai đó nói một chuyện tếu Everyone was killing themselves laughing but he just didn t get the joke. He laughed a bit to cover his embarrassment but you could tell he just couldn t see what the joke was about. Mọi người đã cười đến vỡ bụng nhưng anh ta vẫn không hiểu câu chuyện đùa. Anh ta cười một ít để che dấu sự ngượng ngùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    14    0    16-01-2021