TAILIEUCHUNG - ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA "

Đã từ lâu, trong số những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, xà phòng và các chất tẩy rửa tổng hợp thuộc loại không thể thiếu. Chẳng những thế nhóm sản phẩm này còn được sử dụng càng nhiều trong các ngành khác của nền kinh tế quốc dân. Số liệu của World Market Analyses cho thấy nhu cầu tẩy rửa trên thế giới. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA 3 ra BÀI BÁO CẢO MÔN CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT TRONG CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Bích Thuyền Lương Huỳnh Vũ Thanh SINH VIÊN THỰC hiện MSSV Nguyễn Vũ Trường 2033080 Trần Công Minh 2063982 Vũ Trung Kiên 2063970 Nguyễn Thành Luân 2063978 Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong các sản phẩm tẩy rửa_ Trần Văn Phòng 2063995 Lớp CNHH K32 Nhóm 14 __ Năm hoc 2009 - 2010 MỤC LỤC Q MỤC LỤC. trang 1 MỞ ĐẦU. trang 3 PHẦN I . CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH TÂY RỬA trang 5 Định nghĩa và cơ chế của sự tẩy rửa. trang 5 Định nghĩa sự tẩy rửa. trang 5 Cơ chế tẩy rửa. trang 5 Vai trò của các CHĐBM. trang 5 Giảm sức căng bề mặt của nước và lấy bẩn ra. trang 5 Chống chất bẩn tái bám. trang 6 Trang 1 __Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong các sản phẩm tẩy rửa__ I. Là chất tạo bọt . trang 6 I. 3 Ảnh hưởng của môi trường nước đến sự tẩy rửa. trang 6 PHẦN II. CÁC LOẠI CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CÓ TÁC DỤNG TẨY RỬA trang 8 II. 1 Các CHĐBM anion. trang 8 II. Các ankyl aren sulfonat. trang 8 Các Akyl sulfat. trang 8 Các Ankyl sulfonat. trang 9 Các xà phòng. trang 9 Các CHĐBM nonion. trang 9 Các rượu béo etoxy hóa. trang 9 Các rượu - amit. trang 10 Các polyglycerol ete. trang 10 Các ankyl polyglucosit APG . trang 10 Các CHĐBM cation. trang 10 PHẦN III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHĐBM TRONG CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA .trang 11 III. 1 Công thức của bột giặt. trang 11 III. Công thức tạo bột cổ điển. trang 11 III. Công thức giặt tay. trang 11 III. Công thức bột giặt dành cho giặt máy. trang 11 Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN