TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 116

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 116', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi vào đến mục Forward Port bạn gõ vào đúng số IP của bạn và số port mà bạn đã gõ vào trong Bitcomet. Chú ý Muốn open port thành công bạn phải mở cho cả hai TCP và UDP. Bước 2 Vượt Firewall cho Bitcomet Thông thường hầu hết các chương trình phòng chống virus và windows đều có firewall ở chế độ mặc định default . Các bạn nên cho Bitcomet vượt qua được Firewall mới có thể xem là thành công trong việc open port và có thể thấy chữ Remote được. Vì mỗi người có dùng mỗi sofware khác nhau và chỉnh setting cho mỗi software khác nhau nên tôi không thể nói ra ở đây cách nào vượt firewall cho Bitcomet. Bước 3 Giới hạn Upload Speed Không bao giờ để Upload speed của Bitcomet vượt hơn 80 Upload Speed của đường truyền của bạn. Nếu bạn để Upload Speed của Bitcomet qua thấp thì tốc độ dowload của bạn cũng rất thấp vì một số người khác sẽ chỉnh setting nếu họ dowload được từ bạn thì bạn sẽ download lại được từ họ khi bạn chỉnh quá thấp thì họ sẽ không nhận được và bạn cũng vậy. Còn khi bạn để Upload Speed quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến đường truyền Internet của bạn sẽ làm chậm mọi thứ từ việc vào WEB cho đến Download những thứ khác. Tùy theo từng trường hợp mà tôi chỉnh Upload Speed từ 20 đến 60 kb s. Khi bạn dùng nhiều thì sẽ có kinh nghiệm trong việc chỉnh Upload Speed. Bước 4 Tăng số lượng kết nối trong Bitcomet Tôi không hiểu sao setting default của Bitcomet có rất ít kết nối khi bạn dowload bittorrent. Bạn có thể khắc phục bằng cách chỉnh lại như sau Options Preferences Advanced Connection Maximum Connections per task Options Preferences Advanced Connection Connections to keep per task Gõ vào 100 hoặc 1000 hoặc bất kỳ số nào đó là tùy bạn. Nếu ít quá và nhiều quá cũng làm chậm download speed. Vậy số nào là tốt nhất đó là tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người. Tôi thường dùng số 150 nhưng nếu 1 file nào đó khi download có rất nhiều kết nối thì tôi sẽ tăng số đó lên để đạt được nhiều kết nối hơn và được dowload về lẹ hơn. Bước 5 Fix lỗi của Windows SP2 Microsoft chỉ cho .