TAILIEUCHUNG - Quản trị, quản lý tác nghiệp, chìa khóa để mở chiến lược

Thế kỷ 20, từng thời kỳ, dưới sự thôi thúc, áp lực của thị trường, quần thể các doanh nghiệp lớn, nhỏ đã phải thay đổi cách quản trị, quản lý khâu tác nghiệp, khâu biến chiến lược, sách lược thành hiện thực. | Quản trị quản lý tác nghiệp chìa khóa để mở chiến lược Thế kỷ 20 từng thời kỳ dưới sự thôi thúc áp lục của thị trường quần thể các doanh nghiệp lớn nhỏ đã phải thay đổi cách quản trị quản lý khâu tác nghiệp khâu biến chiến lược sách lược thành hiện thực. Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đang chứng kiến những sự thay đổi xã hội và cộng đồng người tiêu dùng có những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường các chính sách an sinh cho người lao động sự an toàn của thực phẩm. Thử nhìn lại một cách đơn giản nhưng đủ nghĩa việc quản trị và quản lý tác nghiệp là như thế nào đóng vai trò ra sao trong sự thành bại của một doanh nghiệp. Sơ đồ trên đây hình 1 cho ta hình dung được là khâu tác nghiệp liên quan đến 90-95 trong chu trình tạo ra sản phẩm. Từ đầu thế kỷ 20 cho đến năm 1980 sự phân bố chức năng trong một doanh nghiệp thường là theo lối từ trên xuống top down . Thứ nhất ban giám đốc tổ chức điều hành chu trình sản xuất để sản phẩm hữu hình hay dịch vụ được thực hiện đúng như mong muốn. Thứ hai quản trị quản lý tác nghiệp chỉ giới hạn là thi hành đúng ngày qua ngày từng hay một số công đoạn tạo ra sản phẩm. ộí liti doanh nghiíp Hình 1. Ở các nền công nghiệp phát triển nhanh và mạnh giai đoạn từ thập niên 1960-1980 đã đảo lộn sự vận hành tác nghiệp. Khi tư tưởng tư duy nhắm đến sự hài lòng của khách hàng là thước đo chính thì hệ quả chính của nó là quản lý chất lượng chất lượng toàn diện. Mà muốn thực hiện điều này thì thông tin phải được đi từ dưới lên trên bottom up chính những ai ở gần khách hàng nhất trực tiếp với các nhà cung ứng nhất của cả hai khâu đầu vào và đầu ra thì mới nắm được thông tin hoàn hảo nhất để liên tục làm tốt hơn nữa sản phẩm dịch vụ . Thêm vào đó sự phát triển cực kỳ nhanh của nền công nghiệp thông tin vừa phục vụ rất hiệu quả mọi khâu quản trị đặc biệt quản trị tác nghiệp lại vừa làm cho con người lao động trực tiếp lệ thuộc vào máy móc mà mình sử dụng - Nói cách khác tính chuyên nghiệp tri thức ngày càng nâng cao dây