TAILIEUCHUNG - Đề thi môn tiền tệ ngân hàng khóa 6

Câu 1 : (3đ) Trình bày những nét cơ bản về cấu trúc tổ chức của hệ thống ngân h àng Việt Nam hiện nay. Chuyển đổi tiền tệ là gì ? Phân tích những điểm lợi và bất lợi của chuyển đổi tiền tệ. Câu 2 : (5đ) a. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, ngân hàng trung ương các nước – đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ - đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ổn định hệ thống tài chính nhưng ngân hàng trung ương các nư ớc phát. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHÍ MINH KHOA KINH T Ế ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA 6 Môn TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG Thời gian 90 phút Câu 1 3đ Trình bày những nét cơ bản về cấu trúc tổ chức của hệ thống ngân h àng Việt Nam hiện nay. Chuyển đổi tiền tệ l à gì Phân tích nh ững điểm lợi v à bất lợi của chuyển đổi tiền tệ. Câu 2 5đ a. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua ngân hàng trung ương các nước - đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ - đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ổn định hệ thống tài chính nhưng ngân hàng trung ương các nước phát triển như Anh Nhật Bản Hoa Kỳ . .và ECB đề không đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong khi đó Việt Nam Trung Quốc lại sử dụng khá th ành công công cụ dữ trữ bắt buộc. Dựa trên nguyên lý tính chất ưu và nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc cùng với đặc trưng của nền kinh tế mỗi nước anh chị h ãy nêu ý kiến của mình về vấn đề n ày. b. Dựa trên việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua ba công cụ Lãi suất cơ bản lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn anh chị h ãy trình bày khái ni ệm nội dung v à ý nghĩa của ba công cụ này theo cách hi ểu hiện nay ở Việt Nam so sánh với việc điều h ành lãi suất của Cục Dự trữ Li ên bang Hoa kỳ qua 2 công cụ l ãi suất chiết khấu Discount Rate và lãi suất quỹ dự trữ Li ên Bang Fed Funds Rate . c. Anh chị hãy điểm qua những nét thay đổi chủ yếu trong chính sách tiền tệ của Ngân h àng Nhà nước Việt Nam từ tháng 10 2008 đến nay. Theo anh chị những thay đổi trong chính sách tiền tệ nói trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của hệ thống Ngân h àng Phân tích nh ững ảnh hưởng về mặt nguyên lý lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua. Câu 3 2đ Bài Thị trường ngoại tệ có xu hướng căng thẳng của Trần Phú Minh đăng trên Báo Người Lao động số ra ngày 22 12 2008 có đoạn như sau Mặc dù nguồn Kiều hối năm nay đạt mức kỷ lục tăng khoảng 2 tỷ USD so với năm trước nhưng vào thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nguồn Kiều hối gửi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN