TAILIEUCHUNG - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH

Tham khảo tài liệu 'phân tích tình hình kinh doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Page 1 of 9 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CủA BạN Phân tích Tài chính Kiểm toán tài chính đối với doanh nghiệp đang phát triển Giới thiệu Các doanh nghiệp nhỏ thường thất bại vì các chủ doanh nghiệp không nắm vững các yếu tố có thể hạn chế sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Thường các doanh nghiệp nhỏ được tổ chức và hoạt động theo kinh nghiệm chuyên môn cụ thể của nhà quản lý về một lĩnh vực nào đó như marketing kế toán hoặc sản xuất. Kinh nghiệm chuyên môn thường làm hạn chế người chủ doanh nghiệp trong việc nhận ra các khó khăn nảy sinh trong các lĩnh vực khác của hoạt động kinh doanh. Bài tập này sẽ cung cấp cho bạn các nhân tố cơ bản để tìm ra và kiểm tra các vấn đề đang tồn tại hoặc có thể nảy sinh trong quá trình phát triển và mở rộng công ty của bạn. Bài tập này được thiết kế phù hợp với tình hình kinh doanh của bạn và giúp bạn giải quyết các vấn đề bạn gặp phải cũng như tạo ra cơ hội cho bạn. Thiết kế bài tập Để xác định nhu cầu của doanh nghiệp Trung Tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp đã thăm và thảo luận với các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Sự phân tích này đã chỉ ra rằng rất nhiều doanh nghiệp nhỏ cần giúp đỡ để nhận được các thông tin cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của họ ví dụ như lập kế hoạch cơ bản các hoạt động kinh doanh nói chung kế toán tìm kiếm các nguồn tài chính và các khoản vay quảng cáo và khuyến mại nghiên cứu thị trường các hoạt động và kế hoạch kinh doanh. Các tác giả đã kết hợp từ thực tiễn nghiên cứu với các trình tự hợp lý tư vấn chuyên môn và các suy nghĩ hệ thống để đưa ra bài tập thẩm tra quản lý dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Phương pháp này không hoàn toàn thấu đáo ví dụ như người chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý vẫn phải dựa trên các xét đoán cá nhân và kinh nghiệm trong quá khứ. Tuy nhiên phương pháp này lại cung cấp một khuôn mẫu hệ thống để đảm bảo rằng các hoạt động chính đều được xem xét trước khi đưa ra quyết định. Thẩm tra là một phương tiện nhưng không phải dành để thay thế cho người có kỹ năng quản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN