TAILIEUCHUNG - Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng

Tình trạng khó xử của khoản vay Từ xưa, những người cho vay đã luôn đòi hỏi những bảo đảm chắc chắn cho sự hoàn trả nợ vay. Khó khăn là mặc dù họ có quyền đáng kể khi thương lượng trước khi ký hợp đồng cho khoản vay, nhưng người vay ở thế có lợi hơn một khi tiền đã được giải ngân. | học viÖn ng©n hµng khoa ng©n hµng Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng Ha noi 5 / 2007 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG Nội dung chương trình Buổi 1: Khái niệm và các ảnh hưởng của RRTD Các chỉ tiêu tính toán RRTD Nguyên nhân gây ra RRTD (khách quan) Buổi 2 : Nguyên nhân gây ra RRTD (chủ quan) Quản trị RRTD (triết lý – chiến lược – chính sách) Nội dung chương trình Buổi 3. Các dấu hiệu nhận biết RRTD Những tình huống đặc biệt !!!!!!!! Đo lường RRTD – khách hàng cá nhân – doanh nghiệp Buổi 4: Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế Giới thiệu các công cụ phái sinh Sử dụng công cụ hoán đổi, công cụ quyền chọn, công cụ tương lai Nghiên cứu các tình huống Nội dung chương trình Buổi 5: Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng khác Các biện pháp xử lý RRTD Nghiên cứu các tình huống Những vấn đề cơ bản về RRTD Khái niệm RRTD Các loại RRTD ảnh hưởng của RRTD đối với hoạt động NH Các chỉ số đánh giá RRTD Nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN