TAILIEUCHUNG - Phác đồ trị bệnh sữa trên tôm hùm bằng Oxytetracycline

NGÀY THỨ 1 : Tiêm thuốc cho toàn bộ tôm nuôi trong lồng. Thuốc cần dùng: Kháng sinh: Sử dụng dung dịch dạng tiêm chứa Oxytetracycline 20% hoặc 10% Dung dịch pha loãng: Dung dòch muoái sinh lyù ñaúng tröông 9‰ hoặc nước cất (dùng để tiêm) | Phác đồ trị bệnh sữa trên tôm hùm bằng Oxytetracycline Nguồn NGÀY THỨ 1 Tiêm thuốc cho toàn bộ tôm nuôi trong lồng. Thuốc cần dùng Kháng sinh Sử dụng dung dịch dạng tiêm chứa Oxytetracycline 20 hoặc 10 Dung dịch pha loãng Dung dòch muoái sinh lyù naúng trôông 9 0 hoặc nước cất dùng để tiêm Cách sử dụng 1. Với dung dịch chứa Oxytetracycline 20 dạng tiêm Tôm nhỏ dưới 500 gam con Pha thuốc 1ml dung dịch chứa Oxytetracycline 20 9 ml nước muối sinh lý hoặc nước cất 1 phần thuốc pha với 9 phần nước Liều tiêm 0 1 ml thuốc đã pha 100 gam tôm Tôm lớn từ 500 gam con trở lên Pha thuốc 2ml dung dịch chứa Oxytetracycline 20 8 ml nước muối sinh lý hoặc nước cất 2 phần thuốc pha với 8 phần nước Liều tiêm 0 05 ml thuốc đã pha 100 gam tôm 2. Với dung dịch chứa Oxytetracycline 10 dạng tiêm Tôm nhỏ dưới 500 gam con Pha thuốc 2ml dung dịch chứa Oxytetracycline 10 8 ml nước muối sinh lý hoặc nước cất 2 phần thuốc pha với 8 phần nước Liều tiêm 0 1 ml thuốc đã pha 100 gam tôm Tôm lớn từ 500 gam con trở lên Pha thuốc 4ml dung dịch chứa Oxytetracycline 10 6 ml nước muối sinh lý hoặc nước cất 4 phần thuốc pha với 6 phần nước Liều tiêm 0 05 ml thuốc đã pha 100 gam tôm TỪ NGÀY THỨ 2 ĐẾN NGÀY THỨ 6 cho tôm ăn bổ sung các loại sản phẩm chứa vitamin acid amin Sản phẩm thứ nhất chứa vitamin trong 1 kg sản phẩm có Glucuronolactone g Inositol Vitamin B1 Vitamin B2 5g Vitamin C 5g Vitamin K3 1g Sản phẩm thứ 2 có chứa acid amin trong 1 lít sản phẩm có Lysine Methionine Arginine Glucosamine Tryptophan Cách trộn Cứ 1 kg thức ăn trộn thêm 2g sản phẩm thứ nhất và 2ml sản phẩm thứ 2. Trộn thật đều thuốc với thức ăn ướp trong khoảng 30-60 phút. Trộn dầu mực để giảm hao hụt do thuốc tan trong nước. Có thể sử dụng các sản phẩm khác có thành phần tương tự hiện đang được phép lưu hành trên thị trường NGÀY THỨ 7 kiểm tra tôm trong lồng nuôi - Nếu thấy tôm còn bệnh sữa lặp lại việc tiêm thuốc như trên - Nên kiểm tra để khẳng định không còn vi khuẩn dạng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN