TAILIEUCHUNG - Nuôi vỗ, cho đẻ và ương nuôi cá hô

Cá hô bố mẹ được thu thập từ tự nhiên thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và được đưa vào nuôi thuần dưỡng trong đăng quầng tại Trung tâm giống thủy sản Đồng Tháp, nuôi vỗ tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ. | T Ä 1 - A A 1 A Nuôi vô cho đẻ và ương nuôi cá hô Nguồn Cá hô bố mẹ được thu thập từ tự nhiên thuộc các tỉnh An Giang Đồng Tháp Tiền Giang và được đưa vào nuôi thuần dưỡng trong đăng quầng tại Trung tâm giống thủy sản Đồng Tháp nuôi vỗ tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ. Cá được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp là chủ yếu với hàm lượng đạm 25-28 ngoài ra còn bổ sung thêm trái cây vụn như ổi. Mùa vụ thành thục sinh dục và sinh sản nhân tạo của cá hô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10. Chất kích thích sinh sản được sử dụng là não thùy thể và HCG hoặc LH-Rha tuy nhiên sự kết hợp giữ não thùy thể và HCG thì kết quả sinh sản sẽ tốt hơn. Cá hô là loài cá đẻ trứng bán trôi nổi có thời gian phát triển phôi là 12-12h30 phút. Ương từ cá bột lên cá hương 30 ngày trên bể đạt tỷ lệ sống 43 44-57 32 từ cá hương lên cá giống 60 ngày trong ao đất ở mật độ từ 80-100 con m2 đạt tỷ lệ sống 15 18 . Thử nghiệm nuôi đơn với mật độ 2 con 10m2 sau 2 năm cá đạt khối lượng từ 2-4kg con. Khi nuôi ghép với cá tra ba sa chép. với mật độ 5con 100m2 sau 2 năm cá đạt khối lượng từ 2-6kg .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN