TAILIEUCHUNG - CÁC KHOẢN VAY TÀI CHÍNH

Bạn có thể cân nhắc tới một khoản vay khi bạn tin và tính toán thấy rằng lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh khác được đầu tư từ khoản vay đó sẽ cao hơn các chi phí vay vốn. | CÁC KHOảN VAY TÀI CHÍNH Tại sao nên cần một khoản vay để đầu tư cho công việc kinh doanh Bạn có thể cân nhắc tới một khoản vay khi bạn tin và tính toán thấy rằng lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh khác được đầu tư từ khoản vay đó sẽ cao hơn các chi phí vay vốn. Bạn không nên vay để trang trải các khoản lỗ của công việc kinh doanh hiện tại. Vì điều đó có thể làm cho bạn lâm vào tình trạng khó khăn hơn về tài chính. Thay cho điều đó bạn có thể cắt giảm chi phí hợp lý hoá hoạt động kinh doanh làm tốt hơn và rẻ hơn . Bạn chỉ nên tập chung vào các hoạt động kinh doanh mà chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận. Nếu ngay cả biện pháp này cũng không hiệu quả thì bạn nên suy nghĩ tới việc thay đổi hoạt động kinh doanh của mình. Một vấn đề mà các chủ kinh doanh sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ hay hộ gia đình kinh doanh hoặc kinh doanh không chính thức gặp phải ở Việt Nam là những việc đột xuất xảy ra trong gia đình và họ phải chi những khoản tiền cho các những việc này. Đó thường là những chi phí về y tế. Những việc đột xuất này có thể làm tài chính của gia đình hao hụt và hậu quả tiếp theo là làm hỏng hoạt động kinh doanh của bạn. Điều này không phải do chúng ta tự gợi ra mà do đúc kết từ thực tế. Lúc đó một khoản vay trở nên cần thiết để giúp cho công việc kinh doanh của bạn được suôn sẻ sau khi bạn đã bị trút sạch tiền vào một việc đột xuất nào đó. Tuy nhiên khoản vay này chỉ có thể giúp được bạn nếu công việc kinh doanh của bạn hiện đang mang lại lợi nhuận và với cơ sở là bạn đã tính toán thấy việc hoàn trả tiền vay sẽ không giết chết hoạt động kinh doanh của bạn CÁC KHOảN VAY TÀI CHÍNH Các loại khoản vay tài chính Vốn chủ sở hữu Vốn của chủ là giá trị các hàng hoá và tiền mặt mà bạn phải bỏ vào công việc kinh doanh của bạn. Đó là khoản tiền vốn của riêng bạn. Nhiều chủ doanh nghiệp chi muốn kinh doanh trên số tiền của riêng họ mà thôi bởi vì điều đó làm cho họ độc lập khỏi sự ràng buộc của một bên thứ ba nào đó. Vốn của chủ cũng được tăng lên bằng cách lấy lợi nhuận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN