TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật của UDS part 111

Tutorials Vbook Thuật UDS Hướng dẫn đầy đủ về phần cứng, phần mềm, software và hàng loạt các ứng dụng, tiện ích hữu dụng. | Kết nối vào mạng Internet Kết nối cho modem SpeedStream ADSL sẽ được khởi tạo trên màn hình Desktop của Windows lúc này chỉ cần kích đúp vào biểu tượng đó nhập Username và Password đã đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Mega VNN để kết nối vào Internet. 2. Cài đặt và cấu hình modem ZOOM ADSL đầu trang Sau khi đã cài đặt xong driver cho modem cần phải cấu hình để có thể kết nối vào Internet qua modem. Để cấu hình cho modem ZOOM ADSL ta làm như sau Cấu hình chung để dùng Internet Mở trình duyệt web truy nhập vào web site mặc định http của modem. Khi mới cài đặt mặc nhiên Username và Password của modem Zoom là User name admin Password zoomadsl Nhập User name và Password này vào để cấu hình cho modem Xem hình . Home Gateway User name Password Hình Trong giao diện của trang http kích chuột vào menu Basic Setup Xem hình và điền các thông số sau VPI 0 VCI 35 Lưu ý Nếu sử dụng dịch vụ tại các tỉnh thì VPI 0 và VCI 32 Encapsulation PPPoE LLC Username Username kết nối Mega VNN mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp Password Password kết nối Mega VNN mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp Sau khi điền xong các thông số trên kích chuột vào nút Save Changes. Tiếp đó kích chuột vào nút Write Settings to Flash and Reboot. Bạn chờ khoảng 1 phút để modem ghi lại cấu hình vào Flash Rom sau khi modem đã ghi cấu hình vào Flash Rom thì bạn có thể truy nhập được Internet. Hình Kiểm tra kết nối Internet Để kiểm tra xem bạn đã kết nối được vào Internet và các thông số đã đúng hay chưa bạn vào menu Advance Setup Xem hình