TAILIEUCHUNG - Nuôi ghép hàu với tôm sú

Nhóm nghiên cứu của Khoa Nông Lâm Ngư- Đại học Vinh đã triển khai mô hình nuôi theo hướng này tại xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An. Ao có diện tích - m2, mức nước 1,2 - 1,4m, độ mặn 25 – 15%o giảm dần từ đầu đến cuối vụ nuôi. Hai giàn quạt nước (24 cánh/giàn) được bố trí đảo chiều ở giữa ao nuôi. | Nuôi ghép hàu với tôm sú Nguồn Nhóm nghiên cứu của Khoa Nông Lâm Ngư- Đại học Vinh đã triển khai mô hình nuôi theo hướng này tại xã Hưng Hoà thành phố Vinh Nghệ An. Ao có diện tích - m2 mức nước 1 2 - 1 4m độ mặn 25 - 15 o giảm dần từ đầu đến cuối vụ nuôi. Hai giàn quạt nước 24 cánh giàn được bố trí đảo chiều ở giữa ao nuôi. Tôm sú nuôi theo quy trình nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ATVSTP của đề tài cấp nhà nước . Mật độ tôm nuôi 22 - 24 con m2 cỡ tôm PL15. Sử dụng thức ăn Seahorse của hãng Grobest. Các chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi thực nghiệm gồm Super clean Pond-clear BZT. Thời gian nuôi Tháng 4 đến tháng 8 trong năm. Hàu giống thả nuôi sau khi thả tôm giống 10 - 15 ngày cỡ giống 10 - 20 g con mật độ thả 130 - 150 con giỏ kích thước giỏ 30 x 40 x 10cm thả 80 - 85 giỏ ao. Treo các giỏ trên giàn dây cách đáy 30 - 40cm. Các giàn nuôi được bố trí trước và sau hệ thống quạt nước cách giàn quạt nước 8 -10m. Sử dụng các phương pháp thường quy trong nghiên cứu NTTS để xác định các yếu tố Độ trong nhiệt độ nước độ pH kiềm DO hàm lượng NH3 H2S độ mặn BOD5 COD. Các yếu tố pH DO nhiệt độ nước đo ngày 2 lần lúc 6 giờ 30phút đến 7 giờ sáng và 13-15 giờ chiều. Các yếu tố độ mặn NH3 H2S độ kiềm độ trong đo hàng ngày vào buổi sáng từ 8 -10 giờ. BOD5 và COD đo định kỳ 15 ngày lần. Phương pháp theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của tôm hàu Tỷ lệ sống của tôm hàu Số cá thể tại thời điểm xác định con Tỷ lệ sống x 100 Số cá thể ban đầu con Khối lượng trung bình của tôm hàu Wtb Khối lượng mẫu g Wtb Số cá thể trong mẫu con Tốc độ tăng trưởng khối lượng của tôm hàu Wtb lần cân sau g con - Wtb lần cân trước g con Tốc độ tăng trưởng g ngày Khoảng thời gian giữa 2 lần cân ngày Năng suất tôm hàu nuôi Y Tổng sản lượng tôm thu được của ao nuôi kg Y kg ha x 10 000 Diện tích ao nuôi m2 Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của hàu sau 3 tháng nuôi đạt từ 67 - 78 . Như vậy không có sai khác lớn về tỷ lệ sống giữa hàu nuôi ghép trong ao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN