TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 108

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 108', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thứ hai mỗi khi các bro đi thăm thú các nơi các forum trang web . tình cờ tự nhiên thấy 1 ai đó có ảnh được host trên Photobucket hay flickr các bro sẽ thấy có 1 nút nhỏ hiện lên ngay cạnh cái ảnh đó. Bấm nút ấy và các bro sẽ có thể xem toàn bộ các album mà người đó có trên 2 dịch vụ chia sẻ ảnh. Giống như trong cái Topbar ở hình thứ 1 - album của bác bacnamvn. Thứ ba nếu thấy album của ai đó hay ho bro có thể add vào favourite của mình. Khi đó mỗi khi người đó update album up thêm ảnh chẳng hạn sẽ có thông báo hiện ra để bro được biết. . Viết blog Tính năng này chỉ cần thiết và có lợi cho những ai dùng blogging tool có hỗ trợ XMLRPC hay tương tự như vậy. Ví dụ WordPress. Chỉ việc bôi đen một đoạn text bất kỳ kích phải chuột bấm Blog this là một trình WYSIWYG sẽ hiện ra để bro đưa lên blog của mình . Lưu lại những gì bro thấy thú vị Đi loăng quăng trên web mà thấy có gì thú vị đáng để ghi chú bro có thể drag-and-drop vào cái Bottom bar phía dưới trình duyệt. Đó có thể là ảnh hay text đều được. Các snippet này ko mất đi kể cả khi bro đóng trình duyệt. Chỉ khi xóa thì nó mới bay. . Đọc tin RSS Khác với Firefox và giống Opera Flock có tích hợp một trình đọc RSS nhưng cool hơn nhiều. Các bro có thể add thêm RSS feed cho vào các collection khác nhau lưu hay đánh dấu các tin hay ho đọc được. Giao diện đẹp hết chê