TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu hóa học quanh ta – Hóa học và đời sống (phần 2)

Tại sao không dùng các đồ bằng nhôm để đựng những chất, dung dịch có tính kiềm? Trả lời Bởi trong dung kiềm lớp oxit bảo vệ bên ngoài của các đồ bằng Al sẽ bị phá hủy. | Tìm hiểu hóa học quanh ta - Hóa học và đời sông phân 2 11. Tại sao không dùng các đồ bằng nhôm để đựng những chất dung dịch có tính kiềm Trả lời Bởi trong dung kiềm lớp oxit bảo vệ bên ngoài của các đồ bằng Al sẽ bị phá hủy. Do đó Al sẽ phản ứng với nước 2Al 2H2O 2Al OH 3 3H2 Hơn nữa Al OH 3 sinh ra được hòa tan trong kiềm vì thế Al tiếp tục bị phá hủy cho nên ta không dùng các đồ bằng nhôm để đựng dung dịch kiềm. Al OH 3 Ca OH 2 Ca AlO2 2 H2O 12. Tại sao khi đất chua người ta thường bón vôi Trả lời Đất chua là đất có chứa nhiều ion H dạng tự do và dạng tiềm tàng có thể sinh ra do các ion kim loại Al3 Fe3 Fe2 . thủy phân tạo thành . Khi bón vôi sẽ trung hòa H và làm kết tủa các ion kim loại đó vì vậy làm giảm độ chua của đất. Trong thực tế có thể dùng bón vôi cho ruộng bằng CaCO3 CaO Ca OH 2 quặng đolomit . Đất có thể bị chua do nhiều nguyên nhân có thể là do mưa axit hay do ta bón lân đạm. Tuy nhiên nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng chua hóa của đất là do quá trình dễ cây hấp thụ các chất dinh dưỡng trong đất dưới dạng dễ tan và khó tan . Đối với các chất khó tan rễ cây tiết ra dung dịch có tính axit để hòa tan chúng. Qúa trình cây hấp thụ các ion kim loại như K Ca2 . là quá trình trao đổi ion với ion H . Do đó đất bị chua. 13. Tại sao các đồ vật cổ bằng đồng thường có màu xanh Trả lời Cu OH 2 có màu xanh ngọc. Phản ứng do H2O và O2 hoặc O3 trong không khí oxi hoá Cu. Thường thì phản ứng này khó xảy ra hơn phản ứng oxi hoá Cu thành CuO màu đen hoặc từ CuO sau mới trở thành Cu OH 2 cho nên ban đầu đồ đồng thường bị đen đi. Chỉ có đồ đồng cổ mới có màu xanh. 14. Tại sao khi cho một sợi dây Cu đã cạo sạch vào bình cắm hoa thì hoa sẽ tươi lâu hơn Trả lời Đồng kim loại sẽ tạo nên một số ion Cu2 tan vào trong nước sẽ có tác dụng diệt khuẩn . Làm cho các cuống hoa đỡ bị thối trong nước do đó đỡ làm tắc các mao quản dẫn nước lên cánh hoa nên hoa tươi hơn. Các muối của Cu2 có tính diệt khuẩn rất tốt người ta thường dùng CuSO4 để sát khuẩn trong bể bơi. 15. Vì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG