TAILIEUCHUNG - Nuôi ghép ba ba với cá

Nuôi ghép ba ba, rùa (gọi chung là ba ba) với cá trong cùng một ao vừa nâng cao sức sản xuất sinh vật của ao, vừa tăng thu nhập cho người nuôi. Đây là kiểu nuôi mới trong kỹ thuật nuôi cá ao và có triển vọng phát triển lớn. | Nuôi ghép ba ba với cá Nguồn Nuôi ghép ba ba rùa gọi chung là ba ba với cá trong cùng một ao vừa nâng cao sức sản xuất sinh vật của ao vừa tăng thu nhập cho người nuôi. Đây là kiểu nuôi mới trong kỹ thuật nuôi cá ao và có triển vọng phát triển lớn. Giảm chi phí Ba ba thuộc lớp bò sát thở bằng phổi nên thường nổi lên mặt nước để hít thở không khí còn cá thì thở bằng mang. Nuôi ba ba cùng với cá sẽ làm tăng trao đổi hàm lượng oxy và vật chất giữa tầng mặt và tầng đáy của ao. Ba ba thường sống ở đáy ao làm chất mùn bã hữu cơ thường xuyên phân giải góp phần làm tăng lượng oxy trong ao vào tháng 7 - 8 hàm lượng oxy trong ao nuôi cá hơn4mg lít thì ao nuôi ghép cá và ba ba là 6 - 8 mg lít . Hơn nữa nuôi ba ba với cá lượng chất amoniac thải ra nhiều đạt nồng độ nhất định không lợi cho ba ba nhưng được thực động vật phù du hấp thụ góp phần làm sạch nước ao sẽ giảm mức độ ô nhiễm nặng trong ao. Ba ba không làm tổn thương đến cá giống và cá thịt chúng còn ăn những con cá chết hoặc con bị ốm yếu nên có thể tránh hoặc giảm lây lan bệnh cá. Thực tế cùng điều kiện nuôi nhưng ao nuôi ghép cá ba ba thỉ tỷ lệ sống của cá cao hơn. Ngoài ra ba ba còn có thể bắt các loại trai ốc hến. còn nhỏ để ăn. Thức ăn của ba ba một phần do cho ăn còn đa phần là do tuần hoàn vật chất trong nước cung cấp. Ao nuôi ghép không cần bón phân vì những chất thải của ba ba sẽ cung cấp thức ăn cho cá. Trong chuỗi thức ăn của ba ba thực vật phù du chủ yếu là tảo lục tảo lam. luôn chiếm ưu thế trong ao hạn chế các loài tảo có hại điều này các ao khác khó gặp nên nuôi ghép cá mèthường cho sản lượng cao. Trong ao nuôi ghép ba ba với cá các loại tảo phát triển nhiều mà không bị tàn lụi chủ yếu là trong ao có hàm lượng đạm cao. Trong chuỗi thức ăn nuôi ghép cá và ba ba ở đáyao còn có những mảnh vụn và chất vẩn cặn bã hữu cơ đều có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh trưởng của cá và ba ba cho nên trong ao nuôi ghép có thể thả một lượng cây cỏ thực vật thuỷ sinh lớn như rau bèo vào ao vì sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN