TAILIEUCHUNG - Triết lý làm quan Bên Tàu

Bên Tàu có hai quân sư nổi tiếng, ai đọc huyền sử Trung Quốc đều biết đó là Tôn Vũ và Khổng Minh. Hai quân sư có cách hành xử khác biệt. Truyện Tam Quốc mô tả việc Lưu Bị phải ba lần đến mời, Khổng Minh mới chấp nhận về làm quân sư. | Triết lý làm quan Bên Tàu có hai quân sư nổi tiếng ai đọc huyền sử Trung Quốc đều biết đó là Tôn Vũ và Khổng Minh. Hai quân sư có cách hành xử khác biệt. Truyện Tam Quốc mô tả việc Lưu Bị phải ba lần đến mời Khổng Minh mới chấp nhận về làm quân sư. Qua câu chuyện này nhiều người ca ngợi Lưu Bị là người biết tôn sư trọng đạo chiêu mộ nhân tài. Và câu chuyện cũng góp phần tô điểm cho tài danh của Khổng Minh hẳn là người tài năng lỗi lạc mới được chiếu cố đặc biệt như thế. Ngoài ra theo dõi những chiến công của Lưu Bị sau khi có Khổng Minh về giúp thì rõ ràng việc cầu hiền tài của Lưu Bị không phí chút nào. Khổng Minh đã phục vụ Lưu Bị cho đến lúc tàn hơi. Còn Tôn Vũ sống vào thời Xuân Thu chiến quốc lại có ứng xử hoàn toàn khác Khổng Minh. Ông nhận lời về giúp cho nhà Ngô ngay sau khi Ngũ Viên thay vua Ngô đến mời. Về kinh thành không bao lâu Tôn Vũ đã ra lệnh chém hai ái vương của vua Ngô vì họ không chấp hành quân lệnh. Chinh phục nước Sở mang về cho nhà Ngô xong lại xin từ quan về quê ẩn dật. Vàng bạc vua Ngô tặng ông đem phát hết cho dân nghèo rồi biệt tích trên chốn giang hồ. Tôn Vũ ra đi để lại 10 sách lược quân sự xem bảng bên dưới mà ngày nay áp dụng vẫn rất phù hợp trong kinh doanh để đối phó với chuyện cạnh tranh trên thương trường. Vì sao Tôn Vũ lại nhanh chóng nhận lời làm tướng cho vua Ngô Nếu quan sát cách hành xử của ông sau khi thắng quân Sở ta có thể đoán tham gia quan trường là cơ hội để Tôn Vũ áp dụng lý thuyết quân sự của mình. Khi đã ứng dụng thành công ông không có lý do gì để nấn ná ở chốn quan trường hưởng lộc. Vì thế ông đã ra đi. Nhắc chuyện xưa Tôn Vũ để kể chuyện nay. Tôi mới gặp một người quen học trước tôi một năm tại một trường đại học ở Mỹ. Anh đã từ bỏ chức giám đốc một công ty ở Hà Nội để vào dạy học. Anh nói công việc của mình đã qua 10 năm tất cả đã trở nên quen thuộc. Mỗi sáng mình đến cơ quan chiều lại về. Đầu óc không có gì phải suy nghĩ. Mình có cảm giác như đang sử dụng uy tín kinh nghiệm để hưởng lợi của tổ chức. Mình