TAILIEUCHUNG - Slide bài giảng Microsoft Excel

Tham khảo bài thuyết trình 'slide bài giảng microsoft excel', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài giảng Microsoft Excel Giới thiệu Microsoft Office Excel Là chương trình xử lý bảng tính, nằm trong bộ Office của Microft Đây là phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực bảng tính điện tử. Cho phép người dùng lưu trữ và xử lý dữ liệu, thực hiện các tính toán về toán học, hay tính toán thống kê 3/11/2004 Khởi động Excel C1: Double click chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop). C2: Click trái chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình. C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel 3/11/2004 Cửa sổ làm việc của Excel 3/11/2004 Giới thiệu WorkBook và WorkSheet Một tệp (tập tin) là một workbook của bảng tính Excel. Trong một workbook có nhiều trang kẻ ô giống nhau, mỗi một trang làm việc đó là worksheet. Những đặc điểm của worksheet + Dữ liệu được hiệu chỉnh dễ dàng + Các phép tính toán được thực hiện với bộ thư viện hàm phong phú + Có thể sắp xếp, trích lọc dữ liệu theo điều kiện 3/11/2004 Đặc điểm của workbook, worksheet Trong một workbook có nhiều nhất là 255 sheet (trang làm việc). Mỗi sheet có 256 cột (column) và 65536 hàng (row) Các sheet được đánh số thứ tự sheet1, sheet2, Sheet255. Có thể đặt lại tên các sheet theo ý muốn Các cột được đặt tên từ trái qua phải theo thứ tự A,B,C, cho đến Z, tiếp theo là AA,AB,AC,AZ, BA,BB,BC,BZ, cứ như vậy cho đến nhóm cuối cùng là IA,IB,IC, đến IV là đủ 256 cột Các hàng được đánh số thứ tự từ 1 đến 65536 3/11/2004 3/11/2004 Tạo tệp (tập tin) trắng mới (New) C1: Click trái chuột vào biểu tượng New trên Toolbar. C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+N C3: Vào menu File/New/BlankWorkbook 3/11/2004 Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open) C1: Click chuột vào biểu tượng Open trên Toolbar. C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O C3: Vào menu File/Open 1. Chọn nơi chứa tệp 2. Chọn tệp cần mở 3. Bấm nút Open để mở tệp Bấm nút Cancel để hủy lệnh mở tệp 3/11/2004 Ghi tệp vào ổ đĩa (Save) C1: Click chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar. C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN