TAILIEUCHUNG - Open Office toàn tập part 3

Tham khảo tài liệu 'open office toàn tập part 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Anh. Kết quả là hiện ra những vết gạch chân màu đỏ trông rối mắt. Để tắt chức năng này Tool Option Languages Setting Writing Aids bỏ chọn mục Check Spelling as you type Tắt kiểm tra lỗi chính tả các đoạn chú thích bằng dấu nháy đơn Khi gõ dấu nháy kép thì OpenOffice sẽ tự động tạo các mở đầu và kết thúc trông thật là trực quan. Nhưng khi bạn muốn tạo các đoạn chú thích bằng dấu nháy đơn thì nó chỉ hiện ra một nét dọc như Hello chẳng hạn. Để dấu nháy đơn cũng có mở đầu và kết thúc như trong hình minh họa dưới đây thì vào mục Tool Auto Corect Custom Quote. Đánh dấu chọn mục Replace của Single Quotes. in rf I rífr 75 64 EX Hello Hello Replace Exceptions Opt ins Custom Quotes v- crd Gompfetion Skitfe quotes 7 Replace start quote p Defaufc End quote I pefaut Double quotes E Replace Start quote I Default End quote I Oefauk Chú thích bằng dấu nháy đơn 7. Tùy chỉnh mặc định cho việc lưu văn bản Mặc định thì OpenOffice lưu bằng định dạng riêng của họ và khi người khác sử dụng Microsoft Office thì không mở được file đó. Bạn sẽ tự nhắc nhở mình là phải vào Save as. rồi cuộn menu để chọn định dạng phù hợp với MS Office cứ như thế thì thật bất tiện Để thay đổi mặc định bạn hãy vào Tool Option vào mục Load Save General. Thay đổi ở 2 ô sau Document Type loại tài liệu và Alway save as tương ứng với định dạng file chọn làm mặc định . Ví dụ Text Document tương ứng với Microsoft Word 97 2000 XP. Chọn OK thì từ nay trở đi khi bạn save văn bản thì mặc định sẽ là file .doc để MS Word 97 2003 và 2007 có thể đọc được . Chú thích Spreadsheet- file bảng tính như của Excel Presentation- file trình diễn như PowerPoint Thay đổi định dạng mặc định cho các loại file văn bản bảng tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN