TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 106

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 106', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhấp tiếp Next để chọn kiểu mà ta sẽ giấu file này Có 3 lựa chọn cho bạn lựa chọn thứ nhất là giấu file đó trong 1 file ảnh như PNG JPG hay BMP . -- giấu như vậy mà người nào đó có ý định Edit file của bạn bằng 1 chương trình chỉnh ảnh nào đó thì file ẩn sẽ bị bốc hơi vĩnh viễn khỏi file đó . Bạn nhấp tiếp Next để chọn 1 bức ảnh bất kì có 6 loại file ảnh cho phép Sau đó đến phần chọn kích thước ảnh xuất ra - tốt nhất bạn nên chọn Bits per byte là 1-5 để hình nó nét 1 chút kích thước của ảnh để Original là giống ảnh gốc - cái này để tránh con mắt tò mò khác khi xem ảnh . Cuối cùng đặt tên file cho nó là okie - file ảnh của bạn xuất ra vẫn xem bình thường nhưng mà lúc này là file mang bầu rồi đó A_A Đã xong công đoạn giấu nhưng mà ta biết rằng nó còn 2 lựa chọn nữa trong phần 2 là Giấu file trong file