TAILIEUCHUNG - Trong suy thoái, hội đồng quản trị có thể làm gì

Nền kinh tế bất ổn và suy thoái, vận mệnh công ty thay đổi rất nhanh ngay cả khi ban giám đốc không phạm bất kỳ một sai lầm nào trong điều hành, quản lý. Những chiến lược mà công ty dành cho cuộc suy thoái đã không đủ mạnh để khắc phục khó khăn, vượt qua cơn bão. | Trong suy thoái hội đồng quản trị có thể làm gì Nền kinh tế bất ổn và suy thoái vận mệnh công ty thay đổi rất nhanh ngay cả khi ban giám đốc không phạm bất kỳ một sai lầm nào trong điều hành quản lý. Những chiến lược mà công ty dành cho cuộc suy thoái đã không đủ mạnh để khắc phục khó khăn vượt qua cơn bão. Bởi đây không phải là một cơn gió tài chính thông thường mà là một cơn bão khủng hoảng tài chính có một không hai trong lịch sử đang làm đảo lộn trật tự kinh tế toàn cầu. Với tình hình này Ban giám đốc khó có một giấc ngũ yên vì nhiều vấn đề bất ngờ xảy ra và phải đối phó ngay lập tức ví dụ như các khoản tín dụng cho khách hàng bị hoàn trả chậm các nhà cung cấp không duy trì việc giao hàng thường xuyên giá cả các loại nguyên liệu biến động doanh thu giảm hàng tồn kho tăng các khoản thanh toán đã đến hạn đối thủ cạnh tranh có động thái khác. Các sự kiện như thua lỗ ngày càng nhiều giá cổ phiểu giảm mạnh cổ đông bất an đã đặt lên vai Hội đồng quản trị một gánh nặng tưởng chường không thể đứng vững. Những lúc như thế này Hội đồng quản trị không vững tâm không vững trí thiếu tinh thần vượt khó ý chí tiến lên thì có thể quỵ gối giữa đường. Bao nhiêu công sức gầy dựng công ty bấy lâu nay có thể biến thành mây khói trong giây lác. Trong tình cảnh này vai trò của Hội đồng quản trị quan trọng hơn bao giờ hết và họ phải cố gắng hết sức để đưa công ty thoát khỏi cảnh khó khăn khủng hoảng. Công việc cụ thể cần làm trong giai đoạn hiện nay tùy thuộc từng công ty. Tuy nhiên chúng ta có thể chia sẻ một vài điểm chung sau Thứ nhất Hội đồng quản trị phải xem xét năng lực của Ban giám đốc có đủ và sẵn sàng để lèo lái công ty thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Anh hùng theo từng giai đoạn theo từng thời kỳ. Trong thời kỳ kinh tế bình ổn hay phát triển hay ở giai đoạn sơ khai hay ở một qui mô nào đó người này điều hành rất giỏi nhưng giai đoạn khủng hoảng hay ở qui mô lớn hơn. thì chưa chắc là người đó điều hành tốt. Trong tình cảnh khó khăn và bất ổn thông thường trong công ty sẽ xuất .