TAILIEUCHUNG - Nuôi cá sặc rằn trong ao và ruộng lúa

Hiện nay, giá cá sặt rằn thịt thương phẩm từ đến đồng. Khô cá sặt rằn từ đến đ/kg. Nhưng làm thế nào để nuôi cá sặt rằn có năng suất cao? Nhóm kỹ sư Trạm khuyến ngư và phòng kinh tế huyện Mộc Hóa (Long An) do kỹ sư Võ Thành Hổ đứng đầu đã nghiên cứu thành công phương pháp nuôi cá sặt rằn thương phẩm trong ao và ruộng lúa. | Nuôi cá sặc răn trong ao và ruộng lúa Nguồn Hiện nay giá cá sặt rằn thịt thương phẩm từ đến đồng. Khô cá sặt rằn từ đến đ kg. Nhưng làm thế nào để nuôi cá sặt rằn có năng suất cao Nhóm kỹ sư Trạm khuyến ngư và phòng kinh tế huyện Mộc Hóa Long An do kỹ sư Võ Thành Hổ đứng đầu đã nghiên cứu thành công phương pháp nuôi cá sặt rằn thương phẩm trong ao và ruộng lúa. Nguyên nhân dẫn đến nuôi cá chậm lớn Do trước đây thấy cá sặt rằn dễ nuôi và có giá trị cao nên nông dân đã nuôi đại trà nhưng cá chậm lớn năng suất không cao. Theo KS. Võ Thành Hổ một trong những nguyên do là mùa vụ thả nuôi và thu hoạch chưa thích hợp. Thời điểm nuôi thích hợp nhất của cá sặt rằn là vào khoảng tháng 5 6 hàng năm sau 6 tháng cá đạt kích cỡ và trọng lượng to nhất thu hoạch vào tháng 12 hoặc tháng 1 là tốt nhất. Khi cá đã đạt tiêu chuẩn một số người không bán mà chờ cho giá lên cao nên khi bán cá năng suất đã giảm và chi phí thức ăn tăng cao. Khi cá đã tích luỹ đầy đủ các chất dinh dưỡng trong giai đoạn ôm trứng khoảng 5 đến 6 tháng tuổi người nuôi nên bán vì cá sẽ ăn yếu đi chủ yếu để duy trì sự sống. Đầu tư giai đoạn này sẽ làm tăng thêm chi phí mà không giúp cá tăng trọng bao nhiêu. Cá chậm lớn là do đa số người nuôi chưa nắm bắt được kỹ thuật chọn lựa con giống chuân bị ao nuôi cách thả con giống xuống ao nuôi phương thức cho ăn và chăm sóc cách phòng bệnh cho cá. Những kỹ thuật cơ bản để nuôi cá thành công Ba yếu tố quan trọng nhất đối với người nuôi cá là chất lượng con giống nguồn thức ăn phù hợp và điều kiện môi trường nước thích hợp. Trước đây đa số bà con chọn con giống theo kinh nghiệm. Theo KS. Hổ cá giống khỏe mạnh là loại cá mà chiều dài chỉ gấp từ 2 5 đến 3 lần chiều cao của thân nếu dài hơn là loại cá ốm đói . Con cá phải chạy ngược dòng thành đàn không phân tán và tụ thành cụm. Cần tách loại được những con cá có mầm bênh ra. Chuẩn bị ao nuôi - Tát cạn vệ sinh ao vét bùn đáy lấp hang ổ. - Diệt hết cá tạp cá dữ. - Bón vôi liều lượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN