TAILIEUCHUNG - Open Office toàn tập part 1

Tham khảo tài liệu 'open office toàn tập part 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Open Calc Phần mềm bảng tính nguồn mở Trong một thế giới càng lúc càng phẳng thì việc tôn trọng bản quyền càng lúc càng nâng cao và trở thành điều tất yếu. Nhưng đôi chúng ta không đủ kinh phí để trang bị cho toàn bộ hệ thống máy đều có bản quyền thì giải pháp nguồn mở là một giải pháp hợp lý. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế bảng tính điện tử Exel thì Open Calc là một câu trả lời. I. Giới thiệu Open Calc là một ứng dụng thuộc họ chương trình xử lý Bảng tính điện tử thuộc bộ Open . Với bảng tính ta có thể tính toán và xử lý các số liệu. Bảng tính điện tử Work Sheet Spread Sheet là bảng có kích thước lớn gồm nhiều cột Column và nhiều hàng Row tạo thành các đơn vị lưu trữ và xử lý dữ liệu gọi là ô Cell . Trong một ô ta có thể nhập nhiều loại dữ liệu để xử lý và phân tích theo yêu cầu của mình. Ngoài ra có thể tạo các đối tượng khác Object trong bảng tính. II. Khởi động và thoát Calc thể khởi động Calc bằng một trong các cách sau đây o Cách 1 nhắp vào biểu tượng Open Calc trên desktop. o Cách 2 nhắp vào Start- Program- Open Open Calc o Cách 3 Có thể nhắp đúp vào tập tin có phần mở rộng là .ods 2. Thoát khỏi Calc Kết thúc phiên làm việc với Calc ta chọn một trong các cách sau o Cách 1 nhắp vảo nút Close Htrên thanh công cụ. o Cách 2 Vào Menu File- Exit o Cách 3 Ctrl Q III. Màn hình giao tiếp của Open Calc o Thanh tiêu đề Title bar chứa tên của tập tin hiện hành còn gọi là WorkBook . o Thanh thực đơn lệnh Menu bar chứa các lệnh của Open Calc o Thanh công cụ Tool bar chứa các biểu tượng nút lệnh mỗi biểu tượng mô tả công việc có thể thực hiện. Ta có thể chọn lệnh nhanh bằng cách nhắp vào biểu tượng thay vì phải chọn trên Menu. Thông thường nên cho hiển thị 2 Toolbars hay sử dụng là Standard Toolbar và Formating Toolbars. Ghi chú Tùy theo các trường hợp cụ thể mà ta có thể chọn ẩn hay hiện các thanh công cụ tương ứng bằng một trong 2 cách sau - Chọn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN