TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản

Trước những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các mặt hàng thực phẩm thủy sản là “An toàn - Chất lượng” nên đòi hỏi người nuôi phải tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho các mô hình nuôi của mình để hạn chế bệnh phát sinh. | Tìm hiểu về chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản Nguồn Trước những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các mặt hàng thực phẩm thủy sản là An toàn - Chất lượng nên đòi hỏi người nuôi phải tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho các mô hình nuôi của mình để hạn chế bệnh phát sinh. Đây cũng là một biện pháp nhằm hạn chế dư lượng các loại hóa chất và kháng sinh cấm sử dụng trong sản phẩm thủy sản vượt quá giới hạn cho phép theo các quy định của thị trường quốc tế. Nếu tôm cá nuôi không bị bệnh tất nhiên người nuôi sẽ không sử dụng thuốc để điều trị thì các sản phẩm thủy sản sẽ có cơ hội đáp ứng được yêu cầu về An toàn-Chất lượng . Một trong những biện pháp cần được khuyến cáo trong việc phòng ngừa bệnh trong các ao nuôi thủy sản là sử dụng các chế phẩm sinh học CPSH để cải thiện chất lượng nước nhằm nâng cao khả năng phòng bệnh tôm. CPSH là những sản phẩm có chứa một vài các nhóm vi sinh vật là những loài vi khuẩn sống có lợi như nhóm Bacillus sp. Lactobacillus sp. Nitrosomonas sp. Nitrobacter sp. Clostridium sp. Ngoài ra trong thành phần của một số CPSH có chứa các Enzyme men vi sinh như Protease Lipase Amylase .có công dụng hỗ trợ tiêu hóa và giúp hấp thu tốt thức ăn để trộn vào thức ăn cho cá. Các CPSH được sản xuất ở 3 dạng Dạng viên dạng bột và dạng nước. Tác dụng của CPSH Khi đưa CPSH vào môi trường nước ao các vi sinh vật có lợi sẽ sinh sôi và phát triển rất nhanh trong môi trường nước. Sự hoạt động của các vi sinh vật có lợi sẽ có tác dụng cho các ao nuôi thủy sản như 1. Phân hủy các chất hữu cơ trong nước chất hữu cơ là một trong nhiều nguyên nhân làm môi trường nước bị ô nhiễm hấp thu xác tảo chết và làm giảm sự gia tăng của lớp bùn đáy. 2. Giảm các độc tố trong môi trường nước do các chất khí NH3 II2S. phát sinh do đó sẽ làm giảm mùi hôi trong nước giúp tôm cá phát triển tốt. 3. Nâng cao khả năng miễn dịch của tôm cá do kích thích tôm cá sản sinh ra kháng thể . 4. Ức chế sự hoạt động và phát triển của vi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN