TAILIEUCHUNG - Công nghệ nuôi và sản xuất giống tu hài

Tu hài (Lutraria rhynchaena, Jonas 1844) là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, thịt thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Tu hài lớn dài tới 12 cm, nặng tới 150 - 200 g/con. Do có giá trị kinh tế cao (giá tu hài tại Khánh Hòa từ đ/kg) và có nhu cầu tiêu thụ lớn, nguồn tu hài ở Khánh Hòa đang bị giảm sút nghiêm trọng. | Công nghệ nuôi và sản xuât giông tu hài Nguồn Tu hài Lutraria rhynchaena Jonas 1844 là động vật thân mềm hai mảnh vỏ thịt thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Tu hài lớn dài tới 12 cm nặng tới 150 - 200 g con. Do có giá trị kinh tế cao giá tu hài tại Khánh Hòa từ đ kg và có nhu cầu tiêu thụ lớn nguồn tu hài ở Khánh Hòa đang bị giảm sút nghiêm trọng. Từ tháng 8 2006 đến 8 2008 ThS. Trần Trung Thành Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã thực hiện đề tài Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm tu hài tại Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III xã Tân Thành huyện Vạn Ninh xã Ninh Ích huyện Ninh Hòa Công ty Thanh Trúc xã Phước Đồng - Nha Trang và Trung tâm khuyến ngư Khánh Hòa. Sau 2 năm thực hiện đề tài đã xây dựng được quy trình sản xuất giống nhân tạo tu hài đạt tỷ lệ sống 4 - 6 và quy trình nuôi tu hài thương phẩm đạt tỷ lệ sống 30 - 40 . Kết quả cho thấy quy trình sản xuất ổn định phù hợp với điều kiện tự nhiên của Khánh Hòa có thể triển khai áp dụng trong toàn tỉnh. Do điều kiện thời tiết khí hậu nóng ấm quanh năm có thể sản xuất giống tu hài quanh năm và rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm một con trung bình dài 71 5 mm và nặng 51g sau 12 tháng trong khi ở Quảng Ninh và Hải Phòng phải mất 15 - 17 tháng . Đây chính là lợi thế của Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung. Hiện nay ở Khánh Hòa và Phú Yên đã có một số hộ dân đầu tư nuôi tu hài ở quy mô nhỏ. Quy trình sản xuất giống nhân tạo Địa điểm gần vùng biển thuận lợi về điện nước phương tiện giao thông và các dịch vụ sinh hoạt khác. Nguồn nước ngọt mặn đầy đủ trong sạch không bị ô nhiễm chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp và thuốc trừ sâu không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nước ngọt . Xây dựng và trang bị - Bể chứa 2 ngăn có tổng thể tích gấp 5 - 6 lần thể tích bể nuôi ấu trùng. - Bể lọc 1 m3 cao 1 2 m thuận lợi cho việc dẫn nước. - Hệ thống ươm nuôi ấu trùng gồm 12 bể xi măng 2 m x 2 m x 1 2 m chia thành 2 dãy. - Sáu bể xi măng nuôi ấu trùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN