TAILIEUCHUNG - Những câu thành ngữ bất hủ.

Hôm wa mình đọc sách bắt gặp rất nhiều câu thành ngữ tiếng anh hay gần gũi với đời sống người dân Việt Nam , mình post lên cho các bạn cùng học ,đọc và tham khảo nhé. - When candles are out ,all cats are grey:tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. | Những câu thành ngữ bất hủ. Hôm wa mình đọc sách bắt gặp rất nhiều câu thành ngữ tiếng anh hay gần gũi với đời sống người dân Việt Nam mình post lên cho các bạn cùng học đọc và tham khảo nhé. - When candles are out all cats are grey tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. -Sleep like alog top ngủ say như chết. -To close one s eyes to St nhắm mắt làm ngơ. -Pride comes goes before a fall trèo cao ngã đau. -When is Rome do as the Romans do nhập gia tùy tục. -Every dog has its his day ai giàu 3 họ ai khó 3 đời -Eat like a horse ăn as mỏ khoét. -Curses like chickens come home to roost Ác giả ác báo. -What must be must be Cái gì đến sẽ đến. -No bees no honey no work no money Tay làm hàm nhai tay wai miệng trễ. -Talk of the devil and he is sure to appear Cầu được ước thấy. -Spare the rod and spoil the child Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi. -It is too late to lock the stable when the horse is stolen mất bò mới lo làm chuồng. -Throw a sprat to catch a herring Thả con săn sắt bắt con cá rô. -A cat may look at a king Chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua. -Everything comes to him who wait Ai biết chờ người ấy sẽ được. -Once a thief always a thief Ăn cắp wen tay ngủ ngày wen mắt. -One fences the tree one eats Ăn cây nào rào cây nấy. -Bite the hand that feeds Ăn cháo đá bát -An early riser is sure to be in luck Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. -Live to be a hundred together bách niên giai lão. -Not a sound from sb biệt vô âm tín. -Never write what you dare not sign bút sa gà chết. -The great fish eats the small Cá lớn nuốt cá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN